قیمت دارو

قیمت لاکتولوز شربت ۲۵۰ م ل – اکسیر

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 3۰97

قیمت لاکتولوز شربت ۲۵۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول تتراکوزکتاید ال . آ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۹۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌شربت هیدروکسی ‌زین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت کتوتیفن – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص بوپروپیون ۱۵۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول مدونکس ۲۰۰ م ک گ – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۲۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اورسودکس ۳۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کلیستیمتات سدیم آمپول ۱۰۰۰۰۰۰ واحد – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۶۲۲۰۰۰ ریال می باشد
ویال کلیستیمتات سدیم ۴۵۰۰۰۰۰واحد-کلیستیمتات سدیم – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۴۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص والسارتان ۸۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص والسارتان ۱۶۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۶۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق انوکسیر-۸۰۰۰واحد-انوکساپارین۶عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۵۶۸۸۰۰۰ ریال می باشد
ویال مروپنم ۱گرم-۱۲عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۸۶۴۴۸۰۰ ریال می باشد
شربت دکسترومتورفان ۱۵م گ/۵م ل(۶۰م ل)دکسترومتورفان – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اکسی پرازول ۲۰ م گ-امپرازول – اکسیر- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متوکاربامول ۱گ/۱۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
قرص بیزوپکس ۲.۵ م گ بیزوپرولول – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص بیزوپکس ۵ م گ-بیزوپرولول – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص بیزوپکس ۱۰ م گ-بیزوپرولول – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص دفرازکس ۱۸۰ م گ-دفراسیروکس – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دفرازکس ۳۶۰ م گ-دفراسیروکس – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص سواژل ۸۰۰ م گ-سولامر هیدروکلراید – اکسیر- تعداد در بسته ۱۸۰ع ۴۹۱۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هپارین سدیم ۵۰۰۰ واحد ۱ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۶۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکسیزولاید ۶۰۰ م گ لینزولید – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لیدوکائین ۲% – ۱۰۰م گ/۵ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکوکسیر ۲۰۰ م گ-سلکوکسیب – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱ ۱۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱-۳۰۰ ۳۰۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین کامپاند ۶۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین ۶۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت لاکتولوز شربت ۲۵۰ م ل – اکسیر ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×