قیمت دارو

قیمت متفورتکس قرص بلیستر روکشدار ۱۰۰۰ م گ – متفورمین هیدروکلراید – تهران شیمی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 1۰248

قیمت متفورتکس قرص بلیستر روکشدار ۱۰۰۰ م گ – متفورمین هیدروکلراید – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
پراکسول ۰/۷ قرص خط دار – پرامی پکسول – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۱۲۰۰۰ ریال می باشد
سلوبیکس ۱۰۰م گ کپسول – سلکوکسیب – تهران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آکارماکس ۵۰ م گ – قرص خط دار – آکاربوز – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آکارماکس ۱۰۰ م گ – قرص خط دار – آکاربوز – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
پمیزول ( امپرازول ) کپسول ۲۰ م گ – قوطی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
دوپاگولین ۰/۵ م گ قرص خط دار- (کا برگولین) – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ابیتانت ۸۰/۸۰/۱۲۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳ع ۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کوریزان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیابزید ۸۰ م گ(قوطی) – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۹۹۰۰ ریال می باشد
قرص جویدنی ایروکاست ۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص ایروکاست ۱۰م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۶۸۰۰ ریال می باشد
قرص انالاپریل ۲۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص انالاپریل ۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص تاوانکس ۵۰۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویرابکس ۱۰۰۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جم فیبروزیل عبیدی ۴۵۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فلوکستین عبیدی ۱۰م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول فلوکستین ‌۲۰م‌گ‌ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت کتوتیفن ۱۲۰م ل – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
ستیریزین عبیدی شربت ۶۰ م ل-بطری – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کوریزان شربت درد و تب کودکان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت کوریزان ۱۲۰ م ل – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تاوانکس ۷۵۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۵ع ۱۸۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص موتیدون ۱۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰ ریال می باشد
کلوبیوم قرص ۱۰ م گ – کلوبازام – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۶۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص روپیکسون ۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص روپیکسون ۱۰ م گ – رزوواستاتین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص روپیکسون ۲۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص روپیکسون ۴۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت متفورتکس قرص بلیستر روکشدار ۱۰۰۰ م گ – متفورمین هیدروکلراید – تهران شیمی ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×