قیمت دارو

قیمت ویال رپاکسیر ۱م گ رمی فنتانیل – اکسیر

  0
  قیمت دارو

  قیمت ویال رپاکسیر ۱م گ رمی فنتانیل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۹۸۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  ویال رپاکسیر ۲م گ رمی فنتانیل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۱۹۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ویریبیت ۳۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  سرنگ آماده تزریق انوکسیر ۴۰۰۰ واحد – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۴۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
  سرنگ آماده تزریق انوکسیر ۶۰۰۰ واحد – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۵۱۰۸۴۰۰ ریال می باشد
  قرص جوشان کلسیم ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۲۵۰۰ ریال می باشد
  قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۷۹۶۰۰ ریال می باشد
  قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ با طعم انبه – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۷۹۶۰۰ ریال می باشد
  قرص متاکسیر ۵۰ خط دار ۵۰ م گ متوپرولول ۳۰عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۹۰۰ ریال می باشد
  آمپول اکسی دکس ۵۰۰م گ /۲م ل دکسپانتنول ۵ عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص فاموتیدین ۴۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول گرانکسیر ۳م گ/۳م ل گرانیسترون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۹۳۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول متوکاربامول ۱گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۱۳۰۰۰ ریال می باشد
  قرص رزوکسیر ۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
  انسولین رگولار ۱۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
  انسولین ایزوفان (ان ‌پی ‌اچ) ۱۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص آتورواستاتین ۱۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص آتورواستاتین ۴۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۱۰۰۰ ریال می باشد
  قرص آتورواستاتین۲۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۷۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص استامینوفن کدئین ‌۳۰۰/۲۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص اکسی ‌بوتینین ۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول اکسی پرازول ۲۰ م گ-امپرازول – اکسیر- تعداد در بسته ۱۴۰ع ۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌کپسول ایندومتاسین ۲۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول بتامتازون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  بتامتازون ‌ال آ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول لوپیروکس ۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت تئوفیلین جی ۱۲۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول جنتامایسین ‌۸۰ م ‌گ/۲ م ‌ل‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص رانیتیدین ۱۵۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌شربت‌ سالبوتامول ۲م ‌گ‌ / ۵م‌ل‌-۱۲۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت ویال رپاکسیر ۱م گ رمی فنتانیل – اکسیر ۱۲۹۸۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیشتر در قیمت دارو