قیمت دارو

قیمت پماد فوسیدین ۱۵گ- ۲% – سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰110

قیمت پماد فوسیدین ۱۵گ- ۲% – سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کرم فوسیدین ۱۵گ- ۲% – سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژن استروجی ۱۰۰ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۴۰۰۰ ریال می باشد
ویال آلبومین بهرینگ ۲۰% – ۵۰ م ل – اوین دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۹۰۰۰ ریال می باشد
ساشه فلوسیپ کلد و فلو -استامینوفن/فنیل افرین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه فلوسیپ کلد و کاف (روز) -استامینوفن/فنیل افرین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه فلوسیپ کلد و کاف (شب) -استامینوفن/فنیل افرین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره کپتوسیدر ۳۰ م ل- آهن -گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۲۹۸۰۰ ریال می باشد
فاستر اینهالر ۱۰۰/۶ بکلومتازون/فورمترول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۱۰۰۰ ریال می باشد
فاستر اینهالر ۲۰۰/۶ بکلومتازون/فورمترول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۱۶۰۰ ریال می باشد
کپسول کپتوسیدر آهن -گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۲۱۰۰۰/۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم موز ساشه ۸۷ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم وانیل ساشه ۸۷ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم شکلات ساشه ۹۰ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم توت فرنگی ساشه ۸۷ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
ویال برامیتوب استنشاقی ۳۰۰م گ/۴م ل- توبرامایسین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۵۶ع ۲۵۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
امولسیون تزریقی اسموف لیپید۲۰% – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پروپوفول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۵ع ۵۳۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال پروپوون فرزینوس ۲% -۵۰ م ل-پروپوفول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۵۰۰۰ ریال می باشد
ویال تیوپنتال پن فارما ۱ گ-تپوپنتال – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۲۵ع ۳۱۰۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص آقایان انرژکس – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۰۳۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتاکال فورت – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۱۹۴۰۰ ریال می باشد
قرص پین لیز – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول جینک اکتیو – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۴۱۲۰۰ ریال می باشد
کپسول کاماسوترا – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
قرص فرورال آهن و فولیک – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۵۹۷۰۰ ریال می باشد
قرص برنینگ فت – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص پروستیکا – گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص هلسی لیور – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص ارومکس – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت پماد فوسیدین ۱۵گ- ۲% – سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت ۸۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×