قیمت دارو

قیمت کربوکسا ۵۰ ویال ۵ م ل / ۵۰ م گ – کربوپلاتین – اکترو خاورمیانه

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 0۰179

قیمت کربوکسا ۵۰ ویال ۵ م ل / ۵۰ م گ – کربوپلاتین – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کربوکسا ۱۵۰ ویال ۱۵ م ل / ۱۵۰ م گ – کربوپلاتین – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۹۰۰۰ ریال می باشد
کربوکسا ۴۵۰ ویال ۴۵ م ل / ۴۵۰ م گ – کربوپلاتین – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
سورافنیب اکت قرص ۲۰۰ م گ – سورافنیب توسیلات – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۹۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
لیپکسول ۳۰۰ ویال ۳۰۰ م گ / ۵۰ م ل – پکلی تاکسل ۳۰۰ م گ / ۵۰ م ل – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ابیراترون قرص ۲۵۰ م گ – ابیراترون استات – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۳۴۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
تموزولومید اکت کپسول ۱۴۰ م گ – تموزولومید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۵ع ۳۰۶۰۰۰۰ ریال می باشد
لنالیدوماید اکت کپسول ۱۰ م گ – لنالیدوماید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۲۱ع ۵۹۶۴۰۰۰ ریال می باشد
لنالیدوماید اکت کپسول ۱۵ م گ – لنالیدوماید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۲۱ع ۷۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
لنالیدوماید اکت کپسول ۲۵ م گ – لنالیدوماید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد
ایماتیب کپسول ۱۰۰م گ-ایماتینیب – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جم سیبان ۲۰۰ م گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۲۵۰۰ ریال می باشد
آمپول جم سیبان ۱ گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کربوپلات ویال ۱۵۰ م گ – کربوپلاتین – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۹۰۰۰ ریال می باشد
کربوپلات ویال ۵۰م گ/م ل- ۵ م ل – کربوپلاتین – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص تارسبان ۱۰۰م گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
لناسب کپسول ۲۵م گ -لنالیدوماید – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد
بورتزومیب ویال ۳.۵م گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سیسپلات ویال ۵۰م گ/۵۰م ل- سیس پلاتین – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۳۰۰۰ ریال می باشد
بیکالوتامید قرص ۵۰م گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۶۱۰۰۰ ریال می باشد
سیسپلات ویال ۱۰م گ/۲۰م ل- سیس پلاتین – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۹۰۰۰ ریال می باشد
تولترودین سها قرص۱م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۳۵۰۰ ریال می باشد
فنی توئین کامپاند قرص ۱۰۰ م گ/۵۰ م گ-فنی توئین/فنوباربیتال – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
رنالایو ۸۰۰ قرص ۸۰۰ م گ-سولامر هیدروکلراید – داروسازی سها- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت خوراکی مگنی میلک – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت رانیتیدین ۲۴۰ م ل – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فینوپروست شربت ۵ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص فیناگرو شربت ۱ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۶۱۰۰ ریال می باشد
مالوژل اس شربت خوراکی ۲۴۰ م ل طعم نعنا و لیمو – آلومینیوم ام جی اس – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
مگنی میلک شربت خوراکی ۸% – منیزیم هیدروکساید۲۴۰ م ل شیشه با طعم نعنا – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کربوکسا ۵۰ ویال ۵ م ل / ۵۰ م گ – کربوپلاتین – اکترو خاورمیانه ۵۱۷۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×