قیمت دارو

قیمت کلسیدرم ۰/۰۰۵ درصد پماد ۳۰ گ – پوتریول – تهران شیمی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 6۰412

قیمت کلسیدرم ۰/۰۰۵ درصد پماد ۳۰ گ – پوتریول – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
سروزول ۱۰ م گ – قرص ۱۰م گ – آری پیپرازول – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۶۱۰۰ ریال می باشد
کلاریسین قرص ۲۵۰ م گ – کلاریترومایسین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
فلاکسور قرص ۷۵ م گ – ونلافاکسین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
لویستام ۷۵۰ م گ قرص – لووتیراستام – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
لگزیرام قرص ۱۰ م گ – اس سیتالوپرام – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۹۰۴۰۰ ریال می باشد
هیپوتازون پیوگلیتازون قرص ۱۵ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۸ع ۹۸۰۰۰ ریال می باشد
ترازولکس – قرص ۵۰ م گ – ترازدون – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
فلاکسور قرص ۳۷/۵ م گ – ونلافاکسین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
لوکسیم قرص ۴۰ م گ – پاروکستین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
سروزول قرص ۵ م گ – آری یپیپرازول – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۳۵۰۰ ریال می باشد
پراکسول قرص ۰/۱۸ م گ – پرامی پکسول – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
سروزول ۱۵ م گ قرص – آری پیپرازول – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۴۸۰۰ ریال می باشد
ناپروکسن قرص ۲۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۱۰۰۰۰ ریال می باشد
متفورتکس قرص بلیستر روکشدار ۱۰۰۰ م گ – متفورمین هیدروکلراید – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
پراکسول ۰/۷ قرص خط دار – پرامی پکسول – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۱۲۰۰۰ ریال می باشد
سلوبیکس ۱۰۰م گ کپسول – سلکوکسیب – تهران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آکارماکس ۵۰ م گ – قرص خط دار – آکاربوز – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آکارماکس ۱۰۰ م گ – قرص خط دار – آکاربوز – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
پمیزول ( امپرازول ) کپسول ۲۰ م گ – قوطی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
دوپاگولین ۰/۵ م گ قرص خط دار- (کا برگولین) – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ابیتانت ۸۰/۸۰/۱۲۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳ع ۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کوریزان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیابزید ۸۰ م گ(قوطی) – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۹۹۰۰ ریال می باشد
قرص جویدنی ایروکاست ۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص ایروکاست ۱۰م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۶۸۰۰ ریال می باشد
قرص انالاپریل ۲۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص انالاپریل ۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص تاوانکس ۵۰۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویرابکس ۱۰۰۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کلسیدرم ۰/۰۰۵ درصد پماد ۳۰ گ – پوتریول – تهران شیمی ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×