قیمت دارو

قیمت کلیندامایسین – کپسول – ۳۰۰ م گ – ۳۰ عددی – طب مفید نیکان

  0
  قیمت دارو

  قیمت کلیندامایسین – کپسول – ۳۰۰ م گ – ۳۰ عددی – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  آ ث آ قرص – آسپرین/استامینوفن/کافئین – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  نیتروکاردین قرص ۲.۶ م گ – نیتروگلیسیرین – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  نیتروکاردین قرص ۶.۴ م گ – نیتروگلیسیرین – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آلفن ایکس ال قرص ۱۰۰ م گ- دیکلوفناک – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  آدی ژل اس شربت ۲۴۰ م ل – آلومینیوم ام جی اس – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  کوتریماکسازول شربت ۱۰۰ م ل-سولفامتاکسازول-تر – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
  دکسترومتورفان شربت ۶۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  دکسترومتورفان پی شربت ۶۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  ایبوپروفن پرتقالی شربت خوراکی ۱۰۰ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۱۰۰۰ ریال می باشد
  لاکسی ژل شربت ۲۴۰ م ل/ ۸% – منیزیم هیدورکسای – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  مترونیدازول قرص ۲۵۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  پدی کلد شربت ۶۰ م ل – سرماخوردگی – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  سالبوتامول شربت ۱۲۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
  پیراستام قرص ۸۰۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۴۰ع ۱۹۲۰۰۰ ریال می باشد
  متورال قرص ۵۰ م گ – متوپرولول – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۲۰۰ ریال می باشد
  زینکویت بی شربت ۱۲۰ م ل – زینک – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۱۰۰ ریال می باشد
  استئوفوس قرص ۷۰ م گ – آلندرونیت – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۴ع ۸۵۶۰۰ ریال می باشد
  راکسال کپسول – استامینوفن/کافئین/ایبوبروفن – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۵۰۰۰ ریال می باشد
  ومترال شربت ۶۰ م ل – اندانسترون – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
  میگراجکت آمپول ۶ م گ/۰.۵ م -سوماتریپتان – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲ع ۱۹۸۶۰۰ ریال می باشد
  پلی پیل وی قرص- آسپرین/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازی – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۳۰۰۰ ریال می باشد
  پلی پیل ای قرص-آ اس آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۰۰۰ ریال می باشد
  کارویدال قرص ۱۲.۵ م گ – کارودیلول – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  ففول کپسول – فروس سولفات/فولیک اسید – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
  آی ویلین شربت ۱۰۰ م ل (با طعم عسل) – مکمل گیاهی – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
  دومپریدون قرص ۱۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰ ریال می باشد
  آملوپرس قرص ۵ م گ – آملودیپین – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  لاکتولوز شربت ۲۴۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
  کلسیم سیترات+د۳ -مگنوم ویتامینز -کپسول مکمل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۱۵۶۰۰ ریال می باشد
  قیمت کلیندامایسین – کپسول – ۳۰۰ م گ – ۳۰ عددی – طب مفید نیکان ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو