قیمت دارو

قیمت کپسول ایمینورال۵۰ م گ – زهراوی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 0۰37

قیمت کپسول ایمینورال۵۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول کلسی-دی-ژل – زهراوی- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۰۳۳۰۰ ریال می باشد
کپسول کلوفیبرات ۵۰۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص زولپیدم ۱۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص دومپریدون ۱۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۷۴۰۰ ریال می باشد
کپسول فلوکونازول ۱۵۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فلوکونازول ۱۰۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فلوکونازول ۱۵۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۴ع ۳۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتورواستاتین۱۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیپاستین ۲۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
قرص سیناکلسین ۳۰ م گ – سیناکلست – زهراوی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۶۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ۸۰ م گ/۲ م ل – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دی گس ۱۲۵ م گ – دایمتیکون – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دی گس ۱۸۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق کوپامر ۴۰ م گ/م ل – زهراوی- تعداد در بسته ۳ع ۴۷۰۲۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ایمینورال ۱۰۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویوبیون – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول د-ویتین ۱۰۰۰ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص نفروتونیک – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
قرص فمزیرا ۱۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سولفاسالازین ۵۰۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دوتاستراید ۰.۵م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۶۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کتورولاک ۳۰م.گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول استاپرل ۵۰۰م گ(استامینوفن) – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تادالافیل ۲۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۴ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پنتوپرازول انتریک کوتد ۲۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۰۰۸۰۰ ریال می باشد
کپسول پنتوپرازول انتریک کوتد ۴۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۳۱۶۰۰ ریال می باشد
قرص ریپاگلیناید ۱ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریپاگلیناید ۲ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول ایمینورال۵۰ م گ – زهراوی ۹۷۵۰۰۰ ریال می باشد

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×