قیمت دارو

قیمت کپسول دانا مولتی پریناتال – داروسازی دانا

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 1۰19

قیمت کپسول دانا مولتی پریناتال – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۶۴۶۵۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول دانا مولتی دیلی – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۲۱۰۰ ریال می باشد
کپسول کلسیتریول ۰.۲۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۱۰۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوفن سینوس – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳ ویتامین د- – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳ پلاس(کودکان)ویتامین های آ،د۳،ای – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول استئوژل (ژلاتینی) – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۷۸۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ویژن – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۰۲۷۴۰۰ ریال می باشد
آمپول آمپی ویل ۲۵۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آمپی ویل ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۴۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آمپی ویل ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۷۰۰ ریال می باشد
آمپول تری- پن ۶/۳/۳ -پنی سیلین – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پروکاپن۸۰۰۰۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۵۰۰ ریال می باشد
آمپول زاکو پنی سیلین جی بنزاتین ال آ ۱۲۰۰۰۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفازولین ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۱۰۰ ریال می باشد
آمپول زاک زیدیم ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۸۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول زاک زیدیم ۲گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفتریاکسون ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۶۰۰ ریال می باشد
آمپول سفتریانا ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۶۰۰ ریال می باشد
شربت آموراکس ۲۵۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ونکوماکس ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۹۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص زاکسیم ۲۰۰م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۲۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص زاکسیم ۴۰۰ م گ-سفیکسیم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۲۴۰۰۰ ریال می باشد
ویال آمپی سول۳گ -آمپی سیلین/سولباکتام – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۸۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کلوگزاسیلین ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۶۰۰ ریال می باشد
شربت زاکسیم سفیکسیم ۱۰۰م ل – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت کلاموکس۳۱۲ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاموکس ۶۲۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاموکس ۳۷۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آموراکس ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول دانا مولتی پریناتال – داروسازی دانا ۹۶۴۶۵۰ ریال می باشد

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×