instagram
قیمت دارو

قیمت کپسول داکسی سایکلین ‌۱۰۰م‌گ‌ – رازک

0
قیمت دارو

قیمت کپسول داکسی سایکلین ‌۱۰۰م‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ژل آداپالن – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۹۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول رازو مفنامیک‌ اسید ‌۲۵۰ م‌ گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ سیپروفلوکساسین‌ ۲۵۰ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌‌ رازو سیپروفلوکساسین ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ انالاپریل ۵ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ انالاپریل ۲۰ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ماپروتیلین ۲۵م‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ماپروتیلین ۷۵ م‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۶۷۰۰۰ ریال می باشد
شربت رازوستیریزین – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ ناپروکسن ۲۵۰ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۰۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازودون ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزار ۲۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص لوزار ۲۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فولایرون+زینک – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۳۳۵۰ ریال می باشد
کپسول فولایرون – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد
کپسول ریواستیگمین ۱.۵م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۲۱۰۰ ریال می باشد
کپسول ریواستیگمین ۳ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۰۱۰۰ ریال می باشد
قرص کاردول ۱۲.۵م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۴۸۰۰ ریال می باشد
شربت فیژان ۱۲۰ م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت سدیم والپروات – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت زینک سولفات ۵م گ/۵م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ریواستیگمین ۴.۵م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۷۸۰۰ ریال می باشد
شربت زینک سولفات – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۹۹۰۰ ریال می باشد
قرص پیوگلیتازون ۳۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیستئین ب ۶ زینک – رازک- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۴۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۹۴۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاردول ۶.۲۵م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تاموسین ۰.۴م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سوماتریپتان ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۵ع ۵۲۵۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول داکسی سایکلین ‌۱۰۰م‌گ‌ – رازک ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد


فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

مقاله قبلی

تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *