قیمت دارو

قیمت کپسول دوتاستراید ۰.۵م گ – زهراوی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 3۰303

قیمت کپسول دوتاستراید ۰.۵م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۶۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول کتورولاک ۳۰م.گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول استاپرل ۵۰۰م گ(استامینوفن) – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تادالافیل ۲۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۴ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پنتوپرازول انتریک کوتد ۲۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۰۰۸۰۰ ریال می باشد
کپسول پنتوپرازول انتریک کوتد ۴۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۳۱۶۰۰ ریال می باشد
قرص ریپاگلیناید ۱ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریپاگلیناید ۲ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص آزیترومایسین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۶ع ۱۱۹۷۰۰ ریال می باشد
کپسول تامسولوسین ۰.۴م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول والسارتان ۸۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دمپریدون ۱۰م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۷۴۰۰ ریال می باشد
کپسول دیکلوفناک ۱۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص آسیکلوویر ۲۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت سفیکسیم ۱۰۰ م ل – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۷.۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۱۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوکسی فیلین ۴۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ونلافاکسین ۳۷.۵م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ونلافاکسین ۷۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریزاتریپتان ۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰ع ۸۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریزاتریپتان ۱۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۱۷۰۰ ریال می باشد
قرص فار سیتریزن ۱۰م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۶۱۰۰ ریال می باشد
شربت فارمنتین بی دی ۲۲۸ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت فارمنتین بی دی ۴۵۷ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت فاراموکس بی دی۲۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۸۱۳۰۰ ریال می باشد
شربت فاراموکس بی دی ۴۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۳۳۰۰ ریال می باشد
قرص فاراموکس ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
شربت فار-پنی سیلین وی بنزاتین ۲۰۰۰۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول دوتاستراید ۰.۵م گ – زهراوی ۴۶۸۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×