قیمت دارو

قیمت کپسول فلوکونازول ۱۰۰م گ – پارس دارو

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 1۰42

قیمت کپسول فلوکونازول ۱۰۰م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول فلورازپام ۱۵م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۲۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول فلوکستین ‌۲۰م‌گ‌ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۷۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فلوکونازول ۱۵۰م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۴ع ۳۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص فنوباربیتال ۱۵ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص فنوباربیتال ۱۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلروکین پی دی ۱۵۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص کتوتیفن ۱ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کرم کلوتریمازول – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
کرم کلوتریمازول واژینال ۱% با اپلیکاتور ۵۰گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول کانازول – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۵۰۰ ریال می باشد
قرص واژینال کلوتریمازول ۱۰۰ م گ با اپلیکاتور – پارس دارو- تعداد در بسته ۶ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مترونیدازول ۲۵۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص واژینال مترونیدازول ۵۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۵۴۰۰ ریال می باشد
‌ژل مترونیدازول – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۴۰۰ ریال می باشد
پماد موضعی موپیروسین ۲% – ۱۵گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۶۶۰۰ ریال می باشد
قرص واژینال نیستاتین – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۴ع ۹۹۴۰۰ ریال می باشد
قرص ناپروکسن ۲۵۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ناپروکسن ۵۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم هیدروکینون – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپیرونولاکتون ۲۵ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سفالکسین ۵۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپیرونولاکتون ۱۰۰م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دزیپرامین ۲۵ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص متوپرولول۵۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰ ریال می باشد
کرم موضعی سرتافان -۲%-سرتاکونازول-۱عدد – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۹۰۰۰ ریال می باشد
ژل شست و شوی بهداشتی آقایان سروژین – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل شست و شوی بهداشتی دوشیزگان ایواژین – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
ژل شست و شوی بهداشتی بانوان ایواژین – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
ژل شست و شوی بهداشتی بانوان یائسه ایواژین – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول فلوکونازول ۱۰۰م گ – پارس دارو ۶۰۰۰۰ ریال می باشد

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×