قیمت دارو

قیمت کپسول مایلودک ۲۵ م گ – داروسازی عبیدی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰125

قیمت کپسول مایلودک ۲۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
محلول تزریقی اکساتنت ۶۰۰ م گ/۳۰۰ م ل – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ازونیوم ۴۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۴۰۷۶۰ ریال می باشد
کپسول ازونیوم ۲۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۳۸۰۰۰ ریال می باشد
زیپتین قرص ۱۰۰ م گ – سیتاگلیپتین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۶۴۰۰۰ ریال می باشد
کدیمکس کپسول(قوطی) – استامینوفن/کافئین/ایبوپروفن – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کدیمال قرص ۵۰۰ م گ – استامینوفن – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۰۱۲۰۰ ریال می باشد
لیرنتا قرص ۵ م گ- لیناگلیپتین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۲۰۰۰ ریال می باشد
زیپمت قرص-سیتاگلیپتین۵۰ م گ/متفورمین ۵۰۰ م گ -بلیس – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۹۱۰۰۰ ریال می باشد
کدیمال اکسترا قرص – استامینوفن – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۲۰۰۰ ریال می باشد
نئوتادین قرص ۵ م گ -دس لوراتادین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
ازیپم قرص ۲۰م گ – اس سیتالوپرام – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۶۰۰۰ ریال می باشد
لوکستا -کپسول انتریک کوتد ۲۰م گ -دلوکستین قوطی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
لوکستا- کپسول انتریک کوتد ۳۰ م گ -دلوکستین قوطی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۱۲۰۰۰ ریال می باشد
لوکستا -کپسول انتریک کوتد ۶۰ م گ – دلوکستین قوطی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۸۰۰۰ ریال می باشد
ایروکاست قرص جویدنی ۵ م گ قوطی – مونته لوکاست – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۷۰۰۰ ریال می باشد
ایروکاست قرص ۱۰ م گ قوطی-مونته لوکاست – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۶۸۰۰ ریال می باشد
مایلودک کپسول ۱۵م گ – لنالیدوماید – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۱ع ۷۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
نئوراپا قرص ۵ م گ – اورولیموس – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
نئوراپا قرص ۱۰م گ – اورولیموس – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کوریزان شربت ۱۲۰ م ل -با طعم تمشک-ظرف پلاستیکی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
نئوتادین شربت ۱۲۰ م ل -دس لوراتاد( ظرف پلاستیکی ) – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کوریزان شربت کودکان درد و تب با طعم توت فرنگی-بطری – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
زیپتین قرص ۵۰م گ سیتاگلیپتین-بلیستر – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
فروفورت دئودنال کپسول ۸۰م گ (قوطی) فروس گلایسین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
کوریزان سرماخوردگی و آنفلو نزا+استامینوفن با طعم انگور – شربت ۱۲۰ م ل پلاستیکی-استامینوفن دیفن هیدرامین فنیل افرین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
فروفورت روزانه کپسول ۳۲ م گ/۰.۴ م گ – فروس گلایسین + اسید فولیک – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
ادوالژین کودکان شربت با طعم میوه ۱۰۰ م گ/۵ م ل -۱۲۰ م ل-ایبوپروفن – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
لیروپریم قرص ۵۰۰/۲.۵ م گ – لیناگلیپتین/متفورمین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۹۰۰۰ ریال می باشد
لیروپریم قرص ۱۰۰۰/۲.۵ م گ – لیناگلیپتین/متفورمین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول مایلودک ۲۵ م گ – داروسازی عبیدی ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×