قیمت دارو

قیمت کپسول مبورین آهسته رهش ۲۰۰ م گ – فارابی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 3۰47

قیمت کپسول مبورین آهسته رهش ۲۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۶۲۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول والسارتان ۱۶۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروگلیسیرین ۲.۶م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروگلیسیرین ۶.۴م گ – فارابی- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم دی مکمل – فارابی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ارلیستات ۱۲۰م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۴۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص لووفلوکساسین ۵۰۰ ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق انوکساپارین سدیم ۶۰۰۰ واحد – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۲ع ۱۷۰۲۸۰۰ ریال می باشد
آمپول کتورولاک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت سالبودیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتادیک ۲۰ م گ/۲ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتادیک ۴۰ م گ/۱ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نالوکسون ۰.۴ م گ / ۱ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۰۸۰۰۰ ریال می باشد
شیاف ایندیک ۵۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۲۵۰۰ ریال می باشد
آمپول سیتی کولین – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۳۰۰۰ ریال می باشد
شیاف لوفدیک۱۰۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سیس آتراکوریوم ۵ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بویکام ب کمپلکس – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۹۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول میدازولام ۱۵ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۱۶۵۰۰ ریال می باشد
شیاف پروژسترون ۴۰۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۹۵۰۰۰ ریال می باشد
سدیم سرنگ آماده تزریق انوکساپارین ۴۰۰۰ واحد – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۲ع ۱۳۸۸۴۰۰ ریال می باشد
آمپول استاجکت ۱ گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۳۴۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هیوسیدیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دیکاترو ۰.۵م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نوروتامین – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۱۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نیترال – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آکینیدیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ایپاسین ۱۰۰م گ/۲م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ایپاسین ۵۰۰م گ/۲م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آمینودیک۲۵۰م گ /۱۰م ل آمینوفیلین – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۵۶۵۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول مبورین آهسته رهش ۲۰۰ م گ – فارابی ۳۶۲۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×