قیمت دارو

قیمت کپسول هیر اکتیواتور – آیلارطب آذر

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 4۰163

قیمت کپسول هیر اکتیواتور – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۱۴۹۹۹/۸ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ویال خوراکی نیوهم ۱۰ م گ فروس گلوکونات (ضد کم خونی-ضد خستگی) – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۷۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک ویتال – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۷۰۰۰۰/۲۴ ریال می باشد
آمپول رد جنسینگ خوراکی ۱۰ م ل – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول خوراکی بیوتون (شهدعسل) ۱۵م ل – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۱۶۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول میگرافار ۲۴۰ م گ – نوتک فار- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۷۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت کالیک ۱۲۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت رکولیک ۱۲۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۸۰۰۰ ریال می باشد
پماد بیزالن ۳۰ گ – زنجبیل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۸۰۰۰ ریال می باشد
شامپو رکوبیزول ۵۰۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۶۰۰۰ ریال می باشد
پماد رکوبیزول ۲۰ گ – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۳۱۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول هیپوفار ۲۵۰ م گ – برگ زیتون – نوتک فار- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۵۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نازوفار ۲۴۰ م گ – ریشه زنجبیل – نوتک فار- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۵۷۰۰۰ ریال می باشد
شامپو بیزالن – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت پپتولیک ۱۲۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت کالیک اطفال ۱۲۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۵۰۰۰ ریال می باشد
شامپو رکوبیزول ،۲۰۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آسیفر کمپلکس – کارآوران طب آسیا- تعداد در بسته ۶۰ع ۶۰۵۵۵۶/۰۴ ریال می باشد
کپسول نرم ویتامین ای۴۰۰ واحد – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۶۷۲۰۲ ریال می باشد
قرص مولتی دیلی – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۴۹۷۰۴۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم، منیزیم، زینک + ویتامین د – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص آلفلکسیل – گلوکزامین کندروتین – آریان سناء- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۴۰۰۸۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم ۶۰۰ + د – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۶۹۶۳۲ ریال می باشد
کپسول سلنیوم ۲۰۰ م ک گ – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۷۹۵۵۱ ریال می باشد
کپسول آلکوژن (کلاژن + ویتامین ث) – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۳۷۴۴۵ ریال می باشد
قرص آلفا پریناتال – آریان سناء- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۶۶۳۵ ریال می باشد
قطره آهن فولیزومال – با طعم سیب – آریان سناء- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین د ۳ قرص ۱۰۰۰واحد – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۶۲۰۰ ریال می باشد
ویتامین د۳ قرص ۲۰۰۰واحد – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۸۹۰۰ ریال می باشد
فولیتامین قرص فولیک+ید+د ۳ – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۵۲۵۰ ریال می باشد
قیمت کپسول هیر اکتیواتور – آیلارطب آذر ۶۱۴۹۹۹/۸ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×