قیمت کپسول ویتامین ای ۴۰۰ واحد – ویتامین ای – دارو سلامت فارمد

قیمت کپسول ویتامین ای ۴۰۰ واحد – ویتامین ای – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص جوشان ویتامین د ۳ های هلث ۱۰۰۰واحد با طعم لیمو – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان اوریکس – او آر اس های هلث – با طعم لیمو – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۸۲۵۷۵ ریال می باشد
قرص جوشان اپ فیزهای هلث – اشتها آور کودکان- با طعم کولا – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث هلث ایمپایر ۱۰۰۰ م گ – با طعم توت فرنگی – گیتی سلامت آریا- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث + زینک هلث ایمپایر ۵۰۰ م گ -با طعم گیلاس – گیتی سلامت آریا- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول بنفوتیامین ۱۵۰ م گ ( برونسون ) – گیتی سلامت آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۶۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلسی ژنون کلسیم منیزیم زینک د۳ – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۴۱۲۰۰ ریال می باشد
قرص وانا فلکس کلسیم د ۵۰۰ م گ – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
وانا پرایم کلرلا ۱۰۰۰ م گ – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۷۳۴۰۰ ریال می باشد
کپسول واناپیور امگا ۹.۶.۳ – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۷۷۲۰۰ ریال می باشد
کپسول ایوینینگ پرایم رز ۱۰۰۰ م گ روغن گل مغربی – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
قرص وانا برن ۱۰۰۰ م گ نورم لایف – ال کارنیتین – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص وانا تونین زیرزبانی ۳ م گ – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص پرکتیسا ۱۰ خط دار ۱۰ م گ – متیل فنیدات هیدروکلراید – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فورمن سوپرابیون – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۰۶۱۰۰ ریال می باشد
کپسول فروکامپلیت -مکمل آهن + اسید فولیک+ویتامین b6 – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۱۹۴۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیترا – کلسیم سیترات+د۳+… سوپرابیون – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
قرص زینک پلاس سوپرابیون – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
قرص اولترا د۳ ۱۰۰۰ واحد – سوپرابیون – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۵۷۸۰۰ ریال می باشد
قرص مولتی پریناتال، سوپرابیون – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۱۳۷۰۰ ریال می باشد
قرص مولتی دیلی سوپرابیون – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۷۹۱۰۰ ریال می باشد
قرص سیترامگ ب ۶ -سوپرابیون – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۴۳۸۸۰۰ ریال می باشد
قرص موبیفلکس گلوکزامین+کندراتین+ام اس ام سوپرابیون – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۶۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان انرژی هانسال – طب سلامت کاسپین- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۳۴۹۶۹/۸۲ ریال می باشد
قرص جوشان منیزیم هانسال – طب سلامت کاسپین- تعداد در بسته ۲۰ع ۳۲۰۰۰۰/۰۲ ریال می باشد
قرص جوشان کلسیم+ ث هانسال – طب سلامت کاسپین- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۶۰۰۷۰/۷۳ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ میلی گرم هانسال – طب سلامت کاسپین- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان مولتی ویتامین هانسال-طعم پرتغال – طب سلامت کاسپین- تعداد در بسته ۲۰ع ۳۷۰۰۰۰/۵ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین سی هانسال با طعم پرتغال، ۵۰۰ م گ – طب سلامت کاسپین- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۱۴۲۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول ویتامین ای ۴۰۰ واحد – ویتامین ای – دارو سلامت فارمد ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید