قیمت دارو

قیمت کپسول پارادوکس امگا، امگا ۹،۶،۳ و روغن ماهی – امید پارسینا دماوند

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 5۰164

قیمت کپسول پارادوکس امگا، امگا ۹،۶،۳ و روغن ماهی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص سلنیوم پلاس (آنتی اکسیدان و تقویت ایمنی) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۵۰۵۰۰۰/۰۶ ریال می باشد
کپسول زینکوهلث او پی دی ، زینک پلاس – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین د ۳ او پی دی فارما ، ۱۰۰۰ واحد – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۸۹۰۰ ریال می باشد
ساشه فرتومن او پی دی پرتقالی ۱۴.۶۵ گرم – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱۵ع ۲۲۸۹۰۰۰ ریال می باشد
ساشه فرتولید او پی دی، پرتقالی ۹ گرم – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱۵ع ۲۱۲۴۹۹۹/۶۹ ریال می باشد
کپسول پارادوکس امگا مامز – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص کوآنزیم کیوتن او پی دی فارما، ۱۰۰ م گ – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۳۵۰۰۰ ریال می باشد
محلول ایزوفلوران – کار و اندیشه- تعداد در بسته ۱ع ۷۴۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص اندوکسان ۵۰ م گ – سیکلوفسفامید – کار و اندیشه- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول انکاسپار ۳۷۵۰ واحد – کار و اندیشه- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آلبومین آمپول -۲۰%-۵۰ م ل – کار و اندیشه- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص پرمن مکس – تچرا دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتاویژن فورت – تچرا دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۰۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول روپیواکائین مولتنی ۷.۵م گ/م ل- ۱۰ م ل – تچرا دارو- تعداد در بسته ۵ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کوآنزیم کیوتن و کارنیتین – تچرا دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول زولدرونیک اسید نورمون ۵ م گ/۱۰۰ م ل – تچرا دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص آیرون کمپلکس۲۰م گ-آهن،فولیک،ویتامین سی،ای،سلنی – تچرا دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۹۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیالول – تچرا دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۰۵۰۰۰۰/۰۶ ریال می باشد
ویال( وریکونازول نورمون پودر جهت تزریق) ۲۰۰ م گ – تچرا دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول تزریقی لووفلوکساسین نورمون – تچرا دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۳۲۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی کلداماریس پروفیلاکتیک – تچرا دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی کلداماریس پروفیلاکتیک – تچرا دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ناتران ۲۵ م گ – اگزمستان – تچرا دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نور آدرنالین نورمون ۱ م گ – تچرا دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپو – متفورمین ۵۰۰ م گ – رستا ایمن دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آپو – هیدروکسی اوره ۵۰۰ م گ – رستا ایمن دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپو – هیدرالازین ۱۰ م گ – رستا ایمن دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپو – هیدرالازین ۲۵ م گ – رستا ایمن دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپو – وارفارین ۵ م گ – ۵۰۰ عددی – رستا ایمن دارو- تعداد در بسته ۵۰۰ع ۲۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول پارادوکس امگا، امگا ۹،۶،۳ و روغن ماهی – امید پارسینا دماوند ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×