قیمت دارو

قیمت کپسول ژریویتون – زهراوی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 1۰29

قیمت کپسول ژریویتون – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۷۲۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول استاپرل ۳۲۵ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق کلگزاپارین ۴۰۰۰ واحد – زهراوی- تعداد در بسته ۲ع ۱۳۸۸۴۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق کلگزاپارین ۶۰۰۰ واحد – زهراوی- تعداد در بسته ۲ع ۱۷۰۲۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-زاویت ۱۰۰ واحد – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
ادویفن کپسول نرم ۲۰۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ادویفن نرم ۴۰۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص باکلوفن ۱۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص باکلوفن ۲۵ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پلازیلین ۱۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متوکلوپرامید۱۰م گ/۲م ل – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اف&اف-آهن+اسید فولیک – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد
قرص کلونازپام ۲ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول هماتینیک – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳ نرم – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
‌کپسول ایندومتاسین ۲۵ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پایلوزک ۲۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۴ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیگوکسین ۰.۲۵م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نیتروپرل نرم ۰.۴م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پیروکسیکام ۱۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نرم د-ویتین ۵۰۰۰۰ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زاویترول – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زانیفد ۱۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول رواکوتان ۲۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-زاویت ۴۰۰ واحد – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلیدینیوم سی – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیکلوفناک سدیم ۲۵ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کوگرافت ۰.۵م گ-تاکرولیموس – زهراوی- تعداد در بسته ۴۸ع ۸۱۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کوگرافت ۱ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۴۸ع ۱۴۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول ژریویتون – زهراوی ۱۱۷۷۲۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×