قیمت دارو

قیمت کپسول کادویژل ۳۰۰ م گ-روغن کبد ماهی – داروسازی دانا

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 3۰102

قیمت کپسول کادویژل ۳۰۰ م گ-روغن کبد ماهی – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول آمپی سول ۱.۵ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا رکس – امگا ۳ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳.۶.۹ ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۷۳۵۷۵۰ ریال می باشد
کپسول سفال-ایکس ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۲۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوکاف ۱۵ میلی گرم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دی-ویژل ۱۰۰۰واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
کپسول دی ویژل ۴۰۰واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
کپسول دی ویژل ۲۰۰۰واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
کپسول ال آرژنین ۵۰۰م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول فارماژلیتان – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا فورت پلاس ویتامین – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۳۵۲۵۰ ریال می باشد
کپسول امگا۳ کلاسیک ۱۸/۱۲شوتس ویتال ۱۰۰۰م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین د۳ شوتس ویتال ۴۰۰۰واحد آهسته رهش – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای ۱۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۹۲۴۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای ۲۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای ۴۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین د ۱۰۰۰واحد- ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین د ۴۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن ماهی ۱۰۰۰م گ – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن گل مغربی ۱گ-ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن گل مغربی ۵۰۰م گ-شوتس ویتال – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۴۱۴۵۰ ریال می باشد
کپسول پروستاهلث مکمل گیاهی – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۴۴۹۸۰ ریال می باشد
کپسول روغن کبد ماهی(کادلیور اویل) ۱۰۰۰ م گ-ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
کپسول بیوتین ۱۰۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۰۶۸۵۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۱۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۵۳۵۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱ ۳۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلسیم د ۳ ۱۰۰۰ م گ+۶۰۰ واحد کلسیم کربنات+ویتامین د ۳ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۴۴۷۵۰ ریال می باشد
کپسول ملاتونین تردفورما ۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
کپسول کوکیوتن–۱۰۰ م گ -مکمل کوکیوتن -۵۰ عدد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۴۵۲۵۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول کادویژل ۳۰۰ م گ-روغن کبد ماهی – داروسازی دانا ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×