قیمت دارو

قیمت ‌شربت هیدروکسی ‌زین – اکسیر

  0
  قیمت دارو

  قیمت ‌شربت هیدروکسی ‌زین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  شربت کتوتیفن – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
  قرص بوپروپیون ۱۵۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول مدونکس ۲۰۰ م ک گ – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۲۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول اورسودکس ۳۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  کلیستیمتات سدیم آمپول ۱۰۰۰۰۰۰ واحد – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۶۲۲۰۰۰ ریال می باشد
  ویال کلیستیمتات سدیم ۴۵۰۰۰۰۰واحد-کلیستیمتات سدیم – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۴۱۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص والسارتان ۸۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
  قرص والسارتان ۱۶۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۶۰۰۰ ریال می باشد
  سرنگ آماده تزریق انوکسیر-۸۰۰۰واحد-انوکساپارین۶عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۵۶۸۸۰۰۰ ریال می باشد
  ویال مروپنم ۱گرم-۱۲عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۸۶۴۴۸۰۰ ریال می باشد
  شربت دکسترومتورفان ۱۵م گ/۵م ل(۶۰م ل)دکسترومتورفان – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول اکسی پرازول ۲۰ م گ-امپرازول – اکسیر- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول متوکاربامول ۱گ/۱۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
  قرص بیزوپکس ۲.۵ م گ بیزوپرولول – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
  قرص بیزوپکس ۵ م گ-بیزوپرولول – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص بیزوپکس ۱۰ م گ-بیزوپرولول – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
  قرص دفرازکس ۱۸۰ م گ-دفراسیروکس – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص دفرازکس ۳۶۰ م گ-دفراسیروکس – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص سواژل ۸۰۰ م گ-سولامر هیدروکلراید – اکسیر- تعداد در بسته ۱۸۰ع ۴۹۱۴۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول هپارین سدیم ۵۰۰۰ واحد ۱ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۶۸۰۰۰ ریال می باشد
  قرص اکسیزولاید ۶۰۰ م گ لینزولید – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول لیدوکائین ۲% – ۱۰۰م گ/۵ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول سلکوکسیر ۲۰۰ م گ-سلکوکسیب – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ویتامین ب ۱ ۱۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ویتامین ب ۱-۳۰۰ ۳۰۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دیفن هیدرامین کامپاند ۶۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دیفن هیدرامین ۶۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول تریبیتکس۳م ل -ویتامین ب ۱ ب ۶ ب ۱۲ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول دگزامتازون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۶۵۰۰ ریال می باشد
  قیمت ‌شربت هیدروکسی ‌زین – اکسیر ۷۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیشتر در قیمت دارو