قیمت دارو

قیمت ‌قرص‌ آمی تریپتیلین ۱۰م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش

  0
  قیمت دارو

  قیمت ‌قرص‌ آمی تریپتیلین ۱۰م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  ‌قرص‌ آمی تریپتیلین ۲۵ م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۶۰۰۰ ریال می باشد
  قرص آمی تریپتیلین ۱۰۰م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول آمیکاسین‌ ‌۱۰۰م‌گ‌ / ۲م‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول آمیکاسین ‌۵۰۰ م ‌گ‌/۲ م‌ ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول آمینوفیلین ‌۲۵۰ م‌ گ‌ / ۱۰م‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۲۵۶۵۰۰ ریال می باشد
  آمپول اپی نفرین ۱ م گ / ۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ ارگوتامین ‌سی – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول اپی نفرین ۰.۱ م گ/۱م ل- ۱۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص استامینوفن کدئین ۲۰ – ۳۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دیفن هیدرامین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت‌ اکسپکتورانت‌ ۶۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌شربت‌ اکسپکتورانت‌ کدئین ۶۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دیفن هیدرامین کامپاند – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ ایبوپروفن ۴۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌کپسول ایندومتاسین ‌۵۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۵۱۲۵۰ ریال می باشد
  ‌کپسول ایندومتاسین ‌۲۵ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  ‌شیاف‌ ایندومتاسین ۱۰۰م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
  ساشه بارکس پودر باریم ۱۳۵ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۵۰۰ ریال می باشد
  ‌قط‌ره‌ بتامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۸۷۰ ریال می باشد
  پماد بتامتازون‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
  کرم بتامتازون‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۴۱۰۰ ریال می باشد
  لوسیون بتامتازون‌ ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص والسارتان ۴۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص والسارتان ۸۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  قطره چشمی تیمولول ۰.۵% – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۷۰۰ ریال می باشد
  آمپول بتامتازونال – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  شربت پیراستام‌ ۳۳.۳% -۱۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ پرفنازین ۲ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ پرفنازین‌ ۴ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت ‌قرص‌ آمی تریپتیلین ۱۰م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیشتر در قیمت دارو