قیمت دارو

قیمت ‌پماد کلوبتازول – کارخانجات داروپخش

  0
  قیمت دارو

  قیمت ‌پماد کلوبتازول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  کرم کلوبت – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۵۰۰ ریال می باشد
  آمپول پرگنیل ۵۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول پرگنیل ۱۵۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول فولیگنان ۵۰۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۲۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول منوتروپین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۱۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول متوکاربامول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ متوکاربامول ۵۰۰ م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۴۳۰۰۰ ریال می باشد
  ‌ژل مترونیدازول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۴۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ متیل‌ دوپا ۲۵۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  پماد موضعی متیل ‌سالیسیلات‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌شربت مولتی‌ ویتامین ‌۶۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  پدیزان شربت – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویتامین د ۳ – ۳۰۰۰۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۴۱۰۰۰ ریال می باشد
  پماد ویتامین آ د ۳۰ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص جویدنی ویتامین‌ ای ‌۱۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ ویتامین ‌ب‌ ۱ ۱۰۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ ویتامین ‌ب‌ کمپلکس‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۲۶۰۰ ریال می باشد
  قرص افلوکساسین ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص افلوکساسین ۳۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویتامین ب کمپلکس ۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ ویتامین‌ ب‌ ۶ ۴۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۹۲۴۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویتامین ‌ب ۶ ‌۱۰۰م ‌گ‌/ ۲م ‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویتامین ب ۱۲ ۱۰۰ م ک گ / ۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویتامین ب ۱۲ ۱۰۰۰م ک گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ ویتامین‌ ث‌ ۲۵۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویتامین ث – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۷۵۰۰ ریال می باشد
  کپسول‌ مولتی ویتامین تراپوتیک‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول‌ مولتی ویتامین ‌با مینرال‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ هیدروکلروتیازید ۵۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت ‌پماد کلوبتازول – کارخانجات داروپخش ۵۲۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو