قیمت دارو

قیمت ‌کپسول ایندومتاسین ۲۵ م گ – زهراوی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 1۰103

قیمت ‌کپسول ایندومتاسین ۲۵ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول پایلوزک ۲۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۴ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیگوکسین ۰.۲۵م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نیتروپرل نرم ۰.۴م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پیروکسیکام ۱۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نرم د-ویتین ۵۰۰۰۰ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زاویترول – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زانیفد ۱۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول رواکوتان ۲۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-زاویت ۴۰۰ واحد – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلیدینیوم سی – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیکلوفناک سدیم ۲۵ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کوگرافت ۰.۵م گ-تاکرولیموس – زهراوی- تعداد در بسته ۴۸ع ۸۱۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کوگرافت ۱ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۴۸ع ۱۴۸۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لانزاسید ۱۵م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۴ع ۴۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول لانزاسید ۳۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۴ع ۹۲۴۰۰ ریال می باشد
قرص متیل دوپا ۲۵۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مفنامیک اسید ۲۵۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ۲۰ م گ/۲ م ل – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ۴۰ م گ/۱ م ل – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آملودیپین ۵ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروساستین ۲.۶ م گ- نیتروگلیسیرین – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروساستین۶.۴ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سل سپت ۵۰۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۹۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ایمینورال ۲۵م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۴۸۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ایمینورال۵۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۷۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلسی-دی-ژل – زهراوی- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۰۳۳۰۰ ریال می باشد
کپسول کلوفیبرات ۵۰۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص زولپیدم ۱۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص دومپریدون ۱۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۷۴۰۰ ریال می باشد
قیمت ‌کپسول ایندومتاسین ۲۵ م گ – زهراوی ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×