برچسب زده شده با: اوراق با درآمد ثابت

معرفی کسب و کار اوراق بهادار

اوراق بهادار با درآمد ثابت چیست؟

مرداد ۳۱, ۱۴۰۱۰ 120

اوراق بهادار با درآمد ثابت جریانی از درآمد را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند و در نهایت نیز اصل مبلغ را در تاریخ سررسید به سرمایه‌گذاران برمی‌گردانند. در این مقاله آکادمی دانایان به بررسی این سرمایه‌گذاری کم ریسک پرداخته است. این اوراق بهادار نوعی از سرمایه‌گذاری است که در آن فرد سرمایه‌گذار در تاریخ‌های مشخصی، مبالغی را دریافت می‌نمایند و این روند تا زمان پایان تاریخ سررسید این اوراق ادامه خواهد داشت. در تاریخ سررسید نیز […]

×