برچسب زده شده با: قرص لووفلوکساسین ۵۰۰ برای کرونا

اطلاعات دارویی سلامت لووفلوکساسین

قرص لووفلوکساسین چیست و چه کاربرد و عوارضی دارد؟

مهر ۵, ۱۴۰۰۱ 163

لووفلوکساسین ضد باکتری وسیع الطیف از نسل سوم فلوروکینولونها است که بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی هوازی و برخی بی هوازی های حساس به دارو مؤثر است. همچنین لووفلوکساسین در درمان استافیلوکوک، استرپتوکوک حساس به دارو، سینوزیت، هموفیلوس آنفلوآنزا، برونشیت، عفونت های پوستی بدون عارضه تا خفیف، عفونت های دستگاه ادراری عارضه دار خفیف تا متوسط و همچنین درپروستاتیت باکتریال حاد و مزمن کاربرد دارد. لووفلوکساسین به عنوان درمان خط اول پروستاتیت […]

×