برچسب زده شده با: قیمت قرص celebrex

اطلاعات دارویی سلامت سلبرکس

قرص سلبرکس چیست و چه کاربردهایی دارد؟

تیر ۳۱, ۱۴۰۰۰ 126

سلبرکس برای درمان آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت (تخفیف علائم و نشانه ها) بکارمیرود. مکانیسم اثر : سلبرکس یک ضـد التهاب غیراسـتروئیدی بوده و دارای اثرات ضد التهاب، ضد درد، ضد تب میباشد. سلبرکس بـا مهـار آنـزیم سیکلواکـسیژناز COX-II) 2) موجب کاهش تولید پیشساز پروستاگلاندینها میشود. فارماکوکینتیک: جـذب گوارشـی دارو سـریع و نیمـه عمر آن ۱۱ ساعت اسـت . متابولیـسم دارو ع مدتاًکبـدی و دفع آن از طریق مدفوع (۵۷%) و ادرار (۳۷%) میباشد. موارد منـع […]

×