معنی آب مروارید – فرهنگ معین و عمید

معنی آب مروارید در فرهنگ عمید

از بیماری‌های چشم که بیشتر در اثر ضربه، مرض قند یا پیری عارض می‌شود و عدسی چشم یا کپسول آن تیره می‌شود و سبب نقصان دید یا نابینایی چشم می‌گردد؛ آب سفید.

معنی آب مروارید در فرهنگ معین

(مُ) (اِمر.) نوعی بیماری چشم که بر اثر پیری یا بیماری یا ضربه ، عدسی چشم تیره شود.

دیدگاهتان را بنویسید