معنی آجر – فرهنگ معین و عمید

معنی آجر در فرهنگ عمید

خشتی که در کورۀ آجرپزی به‌صورت مکعب مستطیل پخته شده باشد؛ خشت پخته.

* آجر تراش: آجر تراشیده و ساییده که برای زینت در نمای ساختمان به کار می‌رود.

* آجر جوش: آجر بسیار پخته و ناصاف و تیره‌رنگ که از ته کوره به ‌دست می‌آید و بیشتر در پی‌های ساختمان به کار می‌رود.

* آجر ختایی: [قدیمی] نوعی آجر به اندازۀ ۲۰×۲۰ سانتی‌متر که بزرگ‌تر از آجر معمولی و کوچک‌تر از آجر نظامی است.

* آجر نسوز: نوعی آجر که از اکسید منیزیم و برخی از سیلیکات‌های دیرگداز ساخته می‌شود و در مقابل حرارت شدید مقاومت دارد و در ساختمان کوره‌ها مخصوصاً کوره‌های ذوب فلز به کار می‌رود.

* آجر نظامی: نوعی آجر فرش به ابعاد ۴۰×۴۰ سانتی‌متر.

معنی آجر در فرهنگ معین

( اَ ) [ ع . ] ۱ – (اِ.) مزد، اجرت . ۲ – ثواب . ۳ – (مص م .) مزد دادن .

دیدگاهتان را بنویسید