معنی آخور – فرهنگ معین و عمید

معنی آخور در فرهنگ عمید

۱. طاقچه‌ای که در کنار دیوار درست می‌کنند و خوراک چهارپایان را در آن می‌ریزند؛ جای علف ‌خوردن چهارپایان.

۲. [مجاز] اسطبل؛ طویله؛ آخورگاه.

* آخور کسی پُر بودن: [عامیانه، مجاز] بی‌نیازی او از لحاظ مادی.

معنی آخور در فرهنگ معین

(خُ) [ په . ] ( اِ.)=آخر:۱ – طویله ، اصطبل . ۲ – حوضچه .

دیدگاهتان را بنویسید