ثبت شکایت اینترنتی از کارفرما

مراحل و جریان رسیدگی به هر نوع خواسته در اداره کار در حال حاضر یکسان است، اما در دهه های اخیر، این روند از حالت سنتی و کاغذی خارج شده و به صورت آنلاین و اینترنتی تغییر یافته است. سامانه جامع روابط کار، به عنوان سامانه شکایت وزارت کار، نقطه عطفی در این تغییرات محسوب می شود. بنابراین، کارگرانی که قصد شکایت از کارفرمای خود را دارند، باید طبق مصوبات مربوط به شکایت در وزارت کار، به ترتیب زیر عمل کنند.

شکایت از کارفرما

احراز هویت برای شکایت

برای احراز هویت، کارگر باید حضوری به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک هویتی و سیم کارت به نام خود، اقدام به احراز هویت کند. پس از تایید هویت، یک رمز عبور به تلفن همراه کارگر ارسال می شود. پس از دریافت پیامک، کارگر می تواند با استفاده از کد ملی و رمز عبور ارسالی، به سامانه جامع روابط کار وارد شده و اقدامات لازم را انجام دهد.

شکایت از کارفرما

به نقل از یکی از وکلای مربوط به شکایت از کارفرما در این مقاله اینگونه بیان می کند که : شکایت از کارفرما معمولا به دلیل عدم پرداخت حقوق، مرخصی ، سنوات یا دیگر موضوعات شکایت مطرح می شود.

ثبت در سایت اداره کار

کارگر، با استفاده از کد ملی و رمز عبوری که در مرحله احراز هویت دریافت کرده است، از طریق سایت سامانه جامع روابط کار، قادر است شکایت خود را ثبت کند. هنگام ثبت شکایت، الزامی است که تصاویر تمام اسناد و مدارک قابل ارائه در سامانه بارگذاری شوند.

تعیین جلسه برای رسیدگی به شکایت

پس از ارسال شکایت توسط کارگر، زمان تشکیل جلسه رسیدگی توسط اداره کار تعیین می شود و این زمان در سامانه درج می شود. همچنین، یک پیامک به کارگر ارسال می شود تا او مطلع شود و به سامانه مراجعه کند. همزمان با این اقدام، زمان رسیدگی به شکایت نیز از طریق ابلاغ فیزیکی و کاغذی به کارفرما اعلام می گردد. در این ابلاغیه، فقط یک کد درج می شود و اطلاعات تکمیلی از روی برگه ابلاغ قابل دریافت نیست.

کارفرما پس از دریافت برگه ابلاغیه، باید به سامانه جامع روابط کار مراجعه کرده و از جزئیات دادخواست کارگر و زمان جلسه رسیدگی مطلع شود. اگر کارفرما قبلاً در سامانه ثبت نام کرده و احراز هویت کرده باشد، با همان نام کاربری و رمز عبور می تواند وارد سامانه شده و شکایت جدید را دریافت کند. اما اگر این اولین بار باشد که کارگر از این کارفرما شکایت کرده است، کارفرما نیز باید به یکی از دفاتر پیشخوان مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک هویتی احراز هویت کند.

مرور تمامی مراحل در یک متن

پس از ارسال شکایت توسط کارگر، زمان تشکیل جلسه رسیدگی توسط اداره کار تعیین می شود و این زمان در سامانه درج می شود. همچنین، یک پیامک به کارگر ارسال می شود تا او مطلع شود و به سامانه مراجعه کند. همزمان با این اقدام، زمان رسیدگی به شکایت نیز از طریق ابلاغ فیزیکی و کاغذی به کارفرما اعلام می گردد. در این ابلاغیه، فقط یک کد درج می شود و اطلاعات تکمیلی از روی برگه ابلاغ قابل دریافت نیست.

کارفرما پس از دریافت برگه ابلاغیه، باید به سامانه جامع روابط کار مراجعه کرده و از جزئیات دادخواست کارگر و زمان جلسه رسیدگی مطلع شود. اگر کارفرما قبلاً در سامانه ثبت نام کرده و احراز هویاولین گام: احراز هویت

برای احراز هویت، کارگر باید حضوری به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کند و با ارائه اسناد هویتی و سیم کارت به نام خود، هویت خود را تأیید کند. سپس یک رمز عبور به تلفن همراه او ارسال می شود تا او با استفاده از آن، وارد سامانه جامع روابط کار شود.

گام دوم: ثبت شکایت آنلاین

کارگر با استفاده از کد ملی و رمز عبور، از طریق وب سایت سامانه جامع روابط کار، شکایت خود را ثبت می کند. هنگام ثبت شکایت، باید تصاویر تمام اسناد و مدارک مربوط به موضوع شکایت را در سامانه بارگذاری کند.

گام سوم: تعیین زمان جلسه و اعلام آن

پس از ثبت شکایت، اداره کار زمان جلسه رسیدگی را تعیین می کند و این زمان در سامانه قابل مشاهده است. همچنین یک پیامک به کارگر ارسال می شود تا از زمان و مکان جلسه آگاه شود. اطلاعات مربوط به زمان رسیدگی نیز از طریق ابلاغ کاغذی به کارفرما اطلاع رسانده می شود.

گام چهارم: حضور در جلسه رسیدگی

در زمان مقرر، کارگر و کارفرما در جلسه حاضر می شوند و شرایط و ادله مربوط به شکایت بررسی می شود. رای حاصل از جلسه ابتدا قابل اعتراض و در صورت لزوم، به مرحله قطعی می رود.

گام پنجم: اجرای رای

پس از قطعی شدن رای، اقدامات لازم برای اجرای تصمیمات گرفته شده آغاز می شود. این شامل تعیین حقوق و تعهدات مالی است که کارفرما باید انجام دهد.

با این روند، کارگران می توانند حقوق و مزایای خود را به صورت عادلانه و با رعایت مقررات قانونی از کارفرما خود بخواهند.ت کرده باشد، با همان نام کاربری و رمز عبور می تواند وارد سامانه شده و شکایت جدید را دریافت کند. اما اگر این اولین بار باشد که کارگر از این کارفرما شکایت کرده است، کارفرما نیز باید به یکی از دفاتر پیشخوان مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک هویتی احراز هویت کند.

دیدگاهتان را بنویسید