پماد آلفا چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ترکیبات موجود : پماد آلفا حاوی مواد موثر استخراج شده از برگ های گیاه حنا است.

موارد مصرف پماد آلفا:

پماد آلفا در سوختگی به عنوان تسکین دهنده درد و ترمیم کننده،

در التهابات پوستی(اگزما،ادرار سوختگی نوزادان)به عنوان تسکین دهنده التهاب و محافظ و در ساییدگی ها و خراش های جلدی به عنوان تسکین دهنده و ترمیم کننده کاربرد دارد.

مکانیسم اثر احتمالی:

اثر این پماد در تسکین درد و سوزش ناشی از سوختگی از طریق حذف فاکتورهای تخریب گر و التهاب زا در بافت سوخته و ممانت از تولید مجدد آنها در طول مصرف دارو است

در این شرایط به علت رفع نکروز و حرکت بدون درد عضو سوخته از روز دوم جریان خون مناسبی برای زخم فراهم می شود از اینرو پس از زمان کوتاهی ترمیم پوست صورت می پذیرد.

عوارض جانبی پماد آلفا:

تا کنون عارضه جانبی خاصی در مورد آلفا گزارش نشده است.

تداخل های دارویی :

این پماد ماهیت لیپوفیل دارد،

از اینرو استفاده از لوسیون ها و کرم های پوستی هم زمان با آن در یک موضع موجب کاهش کارایی آن می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

در دوره درمان با آلفا از مصرف سایر داروهای موضعی بر روی زخم سوختگی خودداری شود.

در اواسط دوره درمان احتمالاً زخم دچار سوزش می شود که نشانه بهبودی است.

از خاراندن و تحریک زخم خودداری شود.

در صورت عدم تحمل با مراجعه به پزشک داروی مناسبی برای کنترل خارش زخم دریافت شود ولی مصرف پماد آلفا قطع نشود.

دیدگاهتان را بنویسید