قیمت آمپول اپی نفرین ۰.۱ م گ/۱م ل- ۱۰ م ل – کارخانجات داروپخش

قیمت آمپول اپی نفرین ۰.۱ م گ/۱م ل- ۱۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص استامینوفن کدئین ۲۰ – ۳۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت‌ اکسپکتورانت‌ ۶۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
‌شربت‌ اکسپکتورانت‌ کدئین ۶۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین کامپاند – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ ایبوپروفن ۴۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول ایندومتاسین ‌۵۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۵۱۲۵۰ ریال می باشد
‌کپسول ایندومتاسین ‌۲۵ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
‌شیاف‌ ایندومتاسین ۱۰۰م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه بارکس پودر باریم ۱۳۵ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۵۰۰ ریال می باشد
‌قط‌ره‌ بتامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۸۷۰ ریال می باشد
پماد بتامتازون‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
کرم بتامتازون‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۴۱۰۰ ریال می باشد
لوسیون بتامتازون‌ ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص والسارتان ۴۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص والسارتان ۸۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی تیمولول ۰.۵% – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۷۰۰ ریال می باشد
آمپول بتامتازونال – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت پیراستام‌ ۳۳.۳% -۱۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ پرفنازین ۲ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ پرفنازین‌ ۴ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ پرفنازین ۸ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
‌آمپول پرفنازین ‌۵ م ‌گ/ ۱م‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۳۲۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ پیراستام ۸۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت پیر وی ساید ۵۰م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ایزونیازید ۱۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ایزونیازید ۳۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تئوفیلین رتارد ‌ ۲۰۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ۸۰ م گ/۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول اپی نفرین ۰.۱ م گ/۱م ل- ۱۰ م ل – کارخانجات داروپخش ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد

2 دیدگاه دربارهٔ «قیمت آمپول اپی نفرین ۰.۱ م گ/۱م ل- ۱۰ م ل – کارخانجات داروپخش;

  1. سلام پزشگ زنان هستم و برای مراجعه کننده آمپول اپی نفرین نیاز دارم چون مصرف بالاست و میگن سهمیه ای مجبورم کلی بگردم موجود دارید همیشه بهم چند بسته بدید۰۹۹۳۵۳۰۷۱۲۲

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید