قیمت دارو

قیمت آمپول ویتامین ب کمپلکس ۲ م ل – کارخانجات داروپخش

  0
  قیمت دارو

  قیمت آمپول ویتامین ب کمپلکس ۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  قرص‌ ویتامین‌ ب‌ ۶ ۴۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۹۲۴۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویتامین ‌ب ۶ ‌۱۰۰م ‌گ‌/ ۲م ‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویتامین ب ۱۲ ۱۰۰ م ک گ / ۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویتامین ب ۱۲ ۱۰۰۰م ک گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ ویتامین‌ ث‌ ۲۵۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویتامین ث – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۷۵۰۰ ریال می باشد
  کپسول‌ مولتی ویتامین تراپوتیک‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول‌ مولتی ویتامین ‌با مینرال‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ هیدروکلروتیازید ۵۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ هیدروکسی ‌زین‌ ۱۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ هیدروکسی ‌زین‌ ۲۵ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
  ‌شربت هیدروکسی ‌زین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  قطره استامینوفن – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ویتامین‌ ب‌ ۱ ۳۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ فنوباربیتال ۶۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ فنوباربیتال ۱۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لوراتادین ۱۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  شربت لوراتادین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۵۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ نورتریپتیلین ۱۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ نورتریپتیلین‌ ۲۵ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لوزاتن ۲۵ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لوزاتن ۵۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
  پماد هیدروکورتیزون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۲۰۰ ریال می باشد
  کپسول مبورین پیوسته رهش ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد
  آمپول سدیم بی کربنات ۷.۵% – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سدیم بی کربنات ۸.۴% – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۰۰۰ ریال می باشد
  ویال ویزودیکس ۳۲۰ م گ-۵۰م ل آیودیکسانول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۶۱۸۰۰ ریال می باشد
  آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید ۲۰م‌ گ‌/۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص کافئین ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
  قیمت آمپول ویتامین ب کمپلکس ۲ م ل – کارخانجات داروپخش ۱۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیشتر در قیمت دارو