قیمت دارو

قیمت ایبوپروفن با طعم آلبالو-شربت خوراکی- ۱۰۰م گ/ – شرکت البرز دارو

  0
  قیمت دارو

  قیمت ایبوپروفن با طعم آلبالو-شربت خوراکی- ۱۰۰م گ/ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۱۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  اکسپکتورانت – شربت ۶۰م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  استامینوفن با طعم شکلات ۱۲۰م گ/۵م ل -شربت خو – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  مترونیدازول شربت خوراکی ۱۲۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  سودوافدرین شربت ۳۰ م گ – ۶۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۹۰۰ ریال می باشد
  کلسی بن قرص ۵۰۰ م گ – کلسیم د – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۱۰۰ ریال می باشد
  دیفن هیدرامین کامپاند شربت ۶۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سیس آتراکورال ۱۰ م گ در ۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص بی پریدن ۲ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  آدی ژل شربت خوراکی ۲۴۰ م ل (آلمینیوم/منیزیم) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  هپارین سدیم، آمپول ۵۰۰۰ واحد/ ۱م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۶۸۰۰۰ ریال می باشد
  دایجستیو، قرص انتریک کوتد – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  وراپامیل ۴۰، قرص ۴۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  کتورولاک، آمپول ۳۰ م گ /۱ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  انوکسان ۴۰۰۰ (انوکساپارین سدیم)، آمپول ۴۰۰۰ واحد /۰.۴ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲ع ۱۳۸۸۴۰۰ ریال می باشد
  لوزن-اچ، قرص (لوزارتان ۵۰ م گ و هیدروکلروتیازید ۱۲.۵م گ) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۳۰۰ ریال می باشد
  پارکین سی قرص (لوودوپاسی) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  ویتامین ب ۱ / ب ۶ / ب ۱۲، آمپول ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰۰ م گ/ ۳ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد
  تتراکوزاکتایدال-آ، آمپول ۱ م گ /۱ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۹۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  ایورمکتین، قرص ۶ میلی گرم – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۵۸۰۰۰ ریال می باشد
  پارکین سی فورت (لوودوپاسی فورت)، قرص خط دار ۲۵/۲۵۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۵۰۰۰ ریال می باشد
  سیتی کولین، آمپول ۲۵۰ م گ / ۲ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۳۰۰۰ ریال می باشد
  ویتامین ث، آمپول ۵۰۰ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۷۵۰۰ ریال می باشد
  ال کارنیت، ساشه حاوی شربت ال کارنیتین، ۱ گرم – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
  زینک سولفات، شربت ۱۲۰ م ل، ۲۲ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۷۲۰۰ ریال می باشد
  تئوکال جی ،شربت ۱۲۰ م ل، ۵۰ م گ/۳۰ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  انوکسان ۶۰۰۰، آمپول۰۰۰ واحد در ۰.۶ م ل (انوکساپارین) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲ع ۱۷۰۲۸۰۰ ریال می باشد
  گایافنزین، شربت ۱۰۰ م گ/۵ م ل (۶۰ م ل) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰۰ ریال می باشد
  ترامادول ۱۰۰ م گ، قرص خط دار – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  پیرامیست ۶۰، قرص ۶۰ م گ (پیریدوستیگمین) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت ایبوپروفن با طعم آلبالو-شربت خوراکی- ۱۰۰م گ/ – شرکت البرز دارو ۹۱۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو