ترتیب ماه های میلادی / ماه های میلادی به همراه معادل فارسی آن

در تقویم میلادی، ماه ها به ترتیب ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه، اوت، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر قرار دارند. این ماه ها بر اساس تعداد روزهایشان به دو دسته از ۳۰ روز و ۳۱ روز تقسیم می شوند، با استثنای فوریه که ۲۸ یا ۲۹ روز دارد.

از طرفی، ماه های شمسی نیز به ترتیب فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند هستند. این ماه ها نیز بر اساس تعداد روزهایشان تقسیم می شوند، با این تفاوت که برخی از ماه ها ۳۰ روز دارند و برخی دیگر ۳۱ روز، و ماه فروردین دارای ۲۹ یا ۳۰ روز است. از این رو، ترتیب ماه های میلادی با ماه های شمسی متقارن نیست و تعداد روزهای هر ماه نیز متفاوت است.

ماه های تقویم میلادی به ترتیب ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه، اوت، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر هستند. هر ماه دارای تعداد روز متفاوتی است و برابر با ۳۰ یا ۳۱ روز می باشد. این تقویم بر اساس یک سال خورشیدی تنظیم شده است و برای بسیاری از کشورها به عنوان تقویم رسمی استفاده می شود.

ماه های میلادی به انگلیسی:

ماه های میلادی به انگلیسی:

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

تلفظ ماه های میلادی در زبان فارسی به گونه ای متفاوت است که اغلب افراد با تلفظ های مختلفی برخورد می کنند:

در زبان فارسی، ماه‌های سال به تلفظ‌های مختلفی شناخته می‌شوند. به طور مثال، ژانویه به صورت جَنیوری تلفظ می‌شود و فوریه به صورت فِبروری تلفظ می‌شود. این تلفظ‌ها ممکن است بسته به منطقه و استفاده کننده متفاوت باشند. اما در کل، این تلفظ‌ها نشان از تنوع و غنای زبان فارسی در اعطای نام به ماه‌های سال دارند.

ماه های میلادی با کدام ماه شمسی متقارن هستند؟

در تقویم ایرانی، ماه‌های یکسان با ماه‌های متقارن هستند. به عنوان مثال، ژانویه با دی ماه متقارن است و این به این معنی است که تاریخ های این دو ماه یکسان هستند. این الگو برای سایر ماه‌ها نیز صدق می‌کند، مانند فوریه با بهمن، مارس با اسفند و آوریل با فروردین ماه متقارن است. می با اردیبهشت ماه متقارن است. ژوئن با خرداد ماه متقارن است.

ژولای با تیر ماه متقارن است. آگوست با مرداد ماه متقارن است. سپتامبر با شهریور ماه متقارن است. اکتبر با مهر ماه متقارن است. نوامبر با آبان ماه متقارن است. دسامبر با آذر ماه متقارن است.

 

کلمات کلیدی:

ماه های میلادی / ماه های میلادی به فارسی / ماه های میلادی به شمسی / ماه های میلادی به ترتیب فصل / ماه های میلادی به انگلیسی / ماه های شمسی / تبدیل ماه های میلادی به شمسی / ماه اوت در چه فصلی است / اسم ماه های سال ایران

دیدگاهتان را بنویسید