قیمت دارو

قیمت زینکویت بی شربت ۱۲۰ م ل – زینک – شرکت البرز دارو

  0
  قیمت دارو

  قیمت زینکویت بی شربت ۱۲۰ م ل – زینک – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۱۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  استئوفوس قرص ۷۰ م گ – آلندرونیت – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۴ع ۸۵۶۰۰ ریال می باشد
  راکسال کپسول – استامینوفن/کافئین/ایبوبروفن – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۵۰۰۰ ریال می باشد
  ومترال شربت ۶۰ م ل – اندانسترون – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
  میگراجکت آمپول ۶ م گ/۰.۵ م -سوماتریپتان – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲ع ۱۹۸۶۰۰ ریال می باشد
  پلی پیل وی قرص- آسپرین/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازی – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۳۰۰۰ ریال می باشد
  پلی پیل ای قرص-آ اس آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۰۰۰ ریال می باشد
  کارویدال قرص ۱۲.۵ م گ – کارودیلول – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  ففول کپسول – فروس سولفات/فولیک اسید – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
  آی ویلین شربت ۱۰۰ م ل (با طعم عسل) – مکمل گیاهی – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
  دومپریدون قرص ۱۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰ ریال می باشد
  آملوپرس قرص ۵ م گ – آملودیپین – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  لاکتولوز شربت ۲۴۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
  کلسیم سیترات+د۳ -مگنوم ویتامینز -کپسول مکمل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۱۵۶۰۰ ریال می باشد
  سوپرکلسیم+ویتامین د ۳مگنوم ویتامینز-کپسول-مکمل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۱۹۴۰۰ ریال می باشد
  جوینت پاور – قرص – مکمل – مگنوم ویتامینز – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۵۶۹۶۰۰ ریال می باشد
  ایبوپروفن با طعم آلبالو-شربت خوراکی- ۱۰۰م گ/ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۱۰۰۰ ریال می باشد
  اکسپکتورانت – شربت ۶۰م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  استامینوفن با طعم شکلات ۱۲۰م گ/۵م ل -شربت خو – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  مترونیدازول شربت خوراکی ۱۲۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  سودوافدرین شربت ۳۰ م گ – ۶۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۹۰۰ ریال می باشد
  کلسی بن قرص ۵۰۰ م گ – کلسیم د – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۱۰۰ ریال می باشد
  دیفن هیدرامین کامپاند شربت ۶۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سیس آتراکورال ۱۰ م گ در ۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص بی پریدن ۲ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  آدی ژل شربت خوراکی ۲۴۰ م ل (آلمینیوم/منیزیم) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  هپارین سدیم، آمپول ۵۰۰۰ واحد/ ۱م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۶۸۰۰۰ ریال می باشد
  دایجستیو، قرص انتریک کوتد – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  وراپامیل ۴۰، قرص ۴۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  کتورولاک، آمپول ۳۰ م گ /۱ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت زینکویت بی شربت ۱۲۰ م ل – زینک – شرکت البرز دارو ۹۸۱۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو