قیمت دارو

قیمت شربت پالمی کورت نبولایزر ۰.۵م گ – کوبل دارو

  0
  قیمت دارو

  قیمت شربت پالمی کورت نبولایزر ۰.۵م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۲۴۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  شربت پالمی کورت نبولایزر ۰.۲۵م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  سیمبی کورت ۴.۵/۱۶۰م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  سیمبی کورت ۳۲۰/۹ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۴۷۸۰۰ ریال می باشد
  قرص تالیدکس۱۰۰م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  انسولین لانتوس – کوبل دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۲۵۰۰۰ ریال می باشد
  انسولین اپیدرا – کوبل دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۴۷۵۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول نولبین ۲۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۵۱۲۰۰ ریال می باشد
  کپسول نولبین ۳۰ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۱۸۰۰۰ ریال می باشد
  ویال نولبین ۱۰ م گ/۱ م ل -وینورلبین – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۶۶۰۰ ریال می باشد
  آمپول نولبین ۵۰ م گ/۵ م ل-وینورلبین – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۵۳۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول تاکسوتر ۸۰ م گ/۴م ل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص پلاویکس ۷۵ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۲۷۰۴۰۰ ریال می باشد
  قرص بریلینتا ۹۰ م گ – تیکاگرلور – کوبل دارو- تعداد در بسته ۵۶ع ۲۳۵۲۰۰۰ ریال می باشد
  قرص دپاکین ۵۰۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۶۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویکتوزا ۶ م گ/م ل-لیراگلوتاید۳م ل – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۲ع ۶۱۱۴۰۰۰ ریال می باشد
  سرنگ آماده تزریق ویکتوزا ۶ م گ/م ل – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۲ع ۶۱۱۴۰۰۰ ریال می باشد
  قلم آماده تزریق نوردیلت ۵ م گ – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۶۸۰۰۰ ریال می باشد
  انسولین نوورپید – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۳۲۵۰ ریال می باشد
  انسولین نوومیکس – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۳۲۵۰ ریال می باشد
  سرسوزن نووفاین ۳۲جی – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰ ریال می باشد
  انسولین لومیر – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۸۷۵۰ ریال می باشد
  آمپول گلوکاژن هایپوکیت ۱ م گ – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  ویال کلسیفول ۲۰۰ م گ-کلسیم فولینات ۲۰م ل – ایده گستر درمان- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۱۹۰۰ ریال می باشد
  قند حبه کاندرل سوکرالوز – بازرگانی داریان تجارت- تعداد در بسته ۶۵ع ۳۸۵۳۲۱ ریال می باشد
  آمپول اپی روبیسین ابو ۱۰م گ-۵م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۱۸۸۰۰ ریال می باشد
  آمپول آلکسان ۱۰۰ م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۳۵۰۰ ریال می باشد
  اب دوکسو آمپول ۱۰ م گ/ ۵ م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۲۰۰۰ ریال می باشد
  اب دوکسو آمپول ۵۰م گ/ ۲۵م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۹۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول آلکسان ۱۰۰۰ م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۶۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت شربت پالمی کورت نبولایزر ۰.۵م گ – کوبل دارو ۸۲۴۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو