قیمت دارو

قیمت قرص آتورواستاتین ۱۰م گ – اکسیر

  0
  قیمت دارو

  قیمت قرص آتورواستاتین ۱۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  قرص آتورواستاتین ۴۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۱۰۰۰ ریال می باشد
  قرص آتورواستاتین۲۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۷۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص استامینوفن کدئین ‌۳۰۰/۲۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص اکسی ‌بوتینین ۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول اکسی پرازول ۲۰ م گ-امپرازول – اکسیر- تعداد در بسته ۱۴۰ع ۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌کپسول ایندومتاسین ۲۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول بتامتازون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  بتامتازون ‌ال آ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول لوپیروکس ۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت تئوفیلین جی ۱۲۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول جنتامایسین ‌۸۰ م ‌گ/۲ م ‌ل‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص رانیتیدین ۱۵۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌شربت‌ سالبوتامول ۲م ‌گ‌ / ۵م‌ل‌-۱۲۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
  ‌کپسول فلوکستین ‌۲۰م‌گ‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ کاپتوپریل ۲۵ م‌گ‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ کاپتوپریل ۵۰ م‌گ‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  بنزیلاژین دهانشویه – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۲۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول مکسولوسین ۰.۴م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول بکوویت ۲ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۹۱۰۰۰ ریال می باشد
  شربت زیمکسیر ۱۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۵۰۰ ریال می باشد
  ویال ونکومایسین ۵۰۰ م گ-ونکومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول آمیکاسین ‌۱۰۰م‌گ‌ / ۲م‌ل‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  ‌آمپول آمیکاسین۵۰۰ م‌گ‌ / ۲م‌ل‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص دریمکس ۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  قرص دریمکس ۱۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص هیوسین ۱۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰۰ع ۲۷۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص هیوسین-ان-بوتیل–۱۰ م گ- – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول هیوسین – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت‌ فروس‌ سولفات – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت قرص آتورواستاتین ۱۰م گ – اکسیر ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیشتر در قیمت دارو