instagram
قیمت دارو

قیمت قرص استامین ۵۰۰ م گ – تهران دارو

0
قیمت دارو

قیمت قرص استامین ۵۰۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص دیکوتارد ۱۰۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروهپتادین ۴ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتنولول۵۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلی کلازید ۸۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تدافن قرص ۴۰۰ م گ – ایبوپروفن ۳۰ عددی – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
پرولی زکس قرص ۲.۵ م گ- بیزوپرولول – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
دایمتیکون کپسول ۱۸۰م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص فورابن۱۰۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیتمون ۳۰۰م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
لومیدکس قرص ۲ م گ- لوپرامید – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلونازپام ۱ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص بوسپیراکس ۵ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فاموتد ۴۰ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
دیکوتارد کپسول پیوسته رهش ۱۰۰ م گ-دیکلوفناک – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
هیدروکلروتیازید/لوزارتان قرص ۱۲/۵*۵۰م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۹۵۵۰۰ ریال می باشد
آلپرازولام قرص ۰.۵م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
آلپرازولام قرص ۱م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
فاکسی رین قرص ۲۰۰م گ -ریفاکسیمین – تهران دارو- تعداد در بسته ۹ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
دایمتیکون کپسول ۱۲۵ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
سیتالوتد قرص ۲۰م گ – سیتالوپرام – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
تداگلیزقرص ۲.۶م گ -نیتروگلیسیرین – تهران دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
تیزاتد قرص ۴م گ -تیزانیدین – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۳۲۰۰ ریال می باشد
کلی زاکس قرص ۵۰۰م گ -سولفاسالازین – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
اس سیتالوتد قرص ۱۰م گ -اس سیتالوپرام – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۴۰۰۰ ریال می باشد
انالاپریل قرص ۵ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
امگا ۹.۶.۳ تداژل کپسول مکمل – تهران دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
آساپتد- قرص – ۸۰ م گ – استیل سالیسیلیک اسید (آ اس آ) – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کاتوسین پلاس ۱۲۵ اسپری دهانی -فلوتیکازون۱۲۵ سالمترول۲۵ م گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۴۰۰۰ ریال می باشد
کاتوسین پلاس۲۵۰اسپری دهانی-فلوتیکازون۲۵۰سالمترول۲۵ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص استامین ۵۰۰ م گ – تهران دارو ۹۹۰۰۰ ریال می باشد


فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

مقاله قبلی

تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *