قیمت قرص جوشان مولتی ویتامین – استارویت – سمر طب درمان

قیمت قرص جوشان مولتی ویتامین – استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۱۰۴۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص جوشان مولتی ویتامین -فلکسان – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۱۰۴۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳ آپوویتال ۵۰۰م گ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۴۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱۲ آپوویتال ۵۰۰ م گ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
قرص کروم ۲۰۰ م ک گ -آپوویتال مکمل کرومیوم – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
شربت اپتایزر( اشتها آور) ۲۰۰ م ل با طعم پرتقال – استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۴۴۵۰۰ ریال می باشد
شربت مولتی ویتامین+زینک فیشر کیندر – ۲۰۰ م ل با طعم پرتقال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ایمیونیتی – استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس ۱۰ م گ استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۴۳۸۸۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس پابا ۱۵ م گ فیشر – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۴۰ع ۱۰۰۲۸۰۰ ریال می باشد
قرص منیزیم پلاس ای اچ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۴۴۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ث پلاس زینک ۱۰ م گ – استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ب – کمپلکس( آپوویتال ) – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۴۰ع ۸۷۲۰۰۰ ریال می باشد
شربت امگا ۳ ۱۵۰ م ل – آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۲۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه مگامگ ۴۰۰ م گ منیزیم – با طعم پرتقال ( فرش مورنینگ) – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۷۲۰۰ ریال می باشد
قرص سوپراکل – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۶۲۱۹ ریال می باشد
قرص کارتیژن فورت – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۳۸۵۸۰ ریال می باشد
قرص کارتیژن مکس ۱۵۰۰ م گ – گلوکزامین سولفات – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۰۳۹۳۵ ریال می باشد
قرص دابل بول – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۲۹۶۷۴ ریال می باشد
قرص لاکتول پروبیوتیک – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۹۱۹۰۰ ریال می باشد
کپسول اپتی ویژن – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۹۷۰۰۶ ریال می باشد
ساشه سوپراکل – کلسیم و د ۳ – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۷۵ ریال می باشد
ساشه مگترا – منیزیم ۳۰۰ م گ – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۶۲۱۹ ریال می باشد
ساشه لاکتول پروبیوتیک – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۳۸۲۵۵ ریال می باشد
قرص سوپراکل ویتامین د – مکمل – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۳۸۴۰/۹ ریال می باشد
قرص سوپراکل کا ۲ – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۱۴۶۲/۸ ریال می باشد
قرص بایو بیسیکس وومن – مولتی ویتامین مخصوص بانوان – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۰۳۹۳۵ ریال می باشد
ساشه لاکتول – مکمل سینبیوتیک- – آبادارو طب- تعداد در بسته ۱۵ع ۸۶۲۹۵۳ ریال می باشد
قرص بایو بیسیکس من – مولتی ویتامین مخصوص آقایان – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۸۲۱۵۰ ریال می باشد
قرص گلوکو استار(گلوکزامین،کندروئیتین،زنجبیل،املاح،ویتامین EوD3) – – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۸۲۱۵۰ ریال می باشد
قیمت قرص جوشان مولتی ویتامین – استارویت – سمر طب درمان ۶۱۰۴۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید