قیمت قرص جوشان مولتی ویتامین های هلث با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد

قیمت قرص جوشان مولتی ویتامین های هلث با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص جوشان زینک پلاس +ویتامین ث های هلث با طعم انبه – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۳۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان های هلث ال کارنیتین ۵۰۰ م گ – مکمل – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۱۴۱۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰م گ -های هلث-با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان کلسیم فورت های هلث با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث -های هلث ۲۰۰۰ م گ – با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث های هلث ۱۰۰۰ م گ با طعم لیمو – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
امگا ۳ های هلث ۱۰۰۰ م گ – قوطی – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن گل مغربی۱۰۰۰ م گ -های ایپو های هلث – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۲۲۵۰ ریال می باشد
قرص جوشان های درینک انرژی زا با طعم کولا – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان لانگ تیل۶۰۰ م گ – استیل سیستئین – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای ۴۰۰ واحد – ویتامین ای – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین د ۳ های هلث ۱۰۰۰واحد با طعم لیمو – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان اوریکس – او آر اس های هلث – با طعم لیمو – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۸۲۵۷۵ ریال می باشد
قرص جوشان اپ فیزهای هلث – اشتها آور کودکان- با طعم کولا – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث هلث ایمپایر ۱۰۰۰ م گ – با طعم توت فرنگی – گیتی سلامت آریا- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث + زینک هلث ایمپایر ۵۰۰ م گ -با طعم گیلاس – گیتی سلامت آریا- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول بنفوتیامین ۱۵۰ م گ ( برونسون ) – گیتی سلامت آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۶۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلسی ژنون کلسیم منیزیم زینک د۳ – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۴۱۲۰۰ ریال می باشد
قرص وانا فلکس کلسیم د ۵۰۰ م گ – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
وانا پرایم کلرلا ۱۰۰۰ م گ – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۷۳۴۰۰ ریال می باشد
کپسول واناپیور امگا ۹.۶.۳ – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۷۷۲۰۰ ریال می باشد
کپسول ایوینینگ پرایم رز ۱۰۰۰ م گ روغن گل مغربی – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
قرص وانا برن ۱۰۰۰ م گ نورم لایف – ال کارنیتین – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص وانا تونین زیرزبانی ۳ م گ – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص پرکتیسا ۱۰ خط دار ۱۰ م گ – متیل فنیدات هیدروکلراید – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فورمن سوپرابیون – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۰۶۱۰۰ ریال می باشد
کپسول فروکامپلیت -مکمل آهن + اسید فولیک+ویتامین b6 – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۱۹۴۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیترا – کلسیم سیترات+د۳+… سوپرابیون – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
قرص زینک پلاس سوپرابیون – اکسون فارمد ایرانیان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص جوشان مولتی ویتامین های هلث با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید