قیمت دارو

قیمت ویتامین ای ۴۰۰ کپسول – داروسازی جابر ابن حیان

  0
  قیمت دارو

  قیمت ویتامین ای ۴۰۰ کپسول – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  ژلوپین ۴۰۰ کپسول – ایبوپروفن – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  آموکسیل کپسول ۵۰۰ م گ – آموکسی سیلین – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  روغن گل مغربی کپسول ۱۰۰۰ م گ – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۵۰ع ۷۳۵۷۵۰ ریال می باشد
  کلوتیزول قرص واژینال ۱۰۰ م – کلوتریمازول – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۶ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  فکسوفنادین ۱۲۰ قرص روکش دار ۱۲۰ م گ – فکسوفنادین – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  فکسوفنادین ۱۸۰ قرص روکش دار ۱۸۰ م گ – فکسوفنادین – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  سرترالین ۵۰ قرص روکش دار ۵۰ م گ – سرترالین – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  سرترالین ۱۰۰ قرص روکش دار ۱۰۰ م گ – سرترالین – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
  تمپرافن ۵۰۰ کپسول ۵۰۰م گ استامینوفن ۳۰ عددی – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  تریامیسکورت ان ان پماد ۱۵ گ – تریامسینولون ان ان – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۱ع ۷۴۲۶۰ ریال می باشد
  تریامیسکورت پماد ۰/۱ درصد – تریامسینولون – داروسازی جابر ابن حیان- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
  متروفن قرص – ۵۰۰ م گ -مترونیدازول – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  مترونیدازول قرص – ۲۵۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  دی والپروئکس سدیم قرص – ۵۰۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۴۱۵۰۰۰ ریال می باشد
  دی والپروئکس سدیم قرص – ۲۵۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  استاپارکین قرص ۵۰/۱۲.۵/۲۰۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  استاپارکین قرص ۲۰۰/۵۰/۲۰۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  پنتوپرازول قرص ۲۰ م گ – انتریک کوتد – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۵۶۰۰ ریال می باشد
  پنتوپرازول قرص ۴۰ م گ – انتریک کوتد – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
  استاپارکین قرص ۱۰۰/۲۵/۲۰۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  رزوکل قرص ۱۰ م گ – رزواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  رزوکل قرص ۲۰م گ – رزواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۲۴۰۰۰ ریال می باشد
  رزوکل قرص ۴۰م گ – رزواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  لوورازید قرص لوودوپا۱۰۰م گ/بنسرازید۲۵م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۵۰۰۰ ریال می باشد
  لوورازید قرص لوودوپا۲۰۰م گ/بنسرازید۵۰م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۰۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  رزوکل قرص ۵ م.گ رزوواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
  ریکاو – پماد – ۲۵ گ -گیاهی – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  ماری گلد – پماد ۴% – کالاندولا – گیاهی – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  بیبی دنت – ژل دهانی – ۱۵ گ – گیاهی – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۱۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت ویتامین ای ۴۰۰ کپسول – داروسازی جابر ابن حیان ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو