قیمت پاستیل دکتر گامفی مولتی ویتامین – زیست تخمیر

قیمت پاستیل دکتر گامفی مولتی ویتامین – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص مکیدنی لاکتوگام – پروبیوتیک – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژری لاکت ۲ پلاس – پروبیوتیک – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلپریبس ۱۸۷ م گ – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
ویال خوراکی روژویت – ۲۰۰۰م گ – ژل رویال (مکمل) – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۷۱۵۰۰ ریال می باشد
کپسول فمی لاکت ۲ پلاس – – پروبیوتیک – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین د ۳ ۱۰۰۰ واحد – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۸۹۰۰ ریال می باشد
قرص پرگنازون مکمل مخصوص خانمهای باردار – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۹۹۰۰ ریال می باشد
قرص تین ویتال – مولتی ویتامین مخصوص نوجوانان – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
قرص دی ویت اکتیو – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص اوستئوفلکس – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۷۱۵۰۰ ریال می باشد
قرص کالماگ زینک (کلسیم، منیزیم، زینک) – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۹۰ع ۸۳۳۸۵۰ ریال می باشد
قرص کلمگزینک (کلسیم، منیزیم، زینک) – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص آهن + ویتامین ث – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۸۶۹۹۹/۷۵ ریال می باشد
کپسول هیرویت – مولتی ویتامین مخصوص مو – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۹۴۹۹/۶۱ ریال می باشد
کپسول پروستاویتال – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۵۸۸۹۹/۹۹ ریال می باشد
کپسول امگازون نرم امگا ۳ – ۷۵۰ م گ – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
گلوکزآمین + هیالورونیک اسید (اوستئوفلکس پلاس قرص آهسته رهش) – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۴۲۰۰ ریال می باشد
کپسول آی ویت پلاس – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۴۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص زینکوویت ث – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول چیتوسان – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۹۰ع ۱۵۸۰۵۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن گل مغربی ۱۳۰۰م گ – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۲۶۲۰ ریال می باشد
قرص بیوتین ۸۰۰ م ک گ هلث اید – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۹۹۹۹۹/۶۱ ریال می باشد
کپسول ویتامین ایی ۶۰۰واحد- هلث اید – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۲۹۹۹/۹۲ ریال می باشد
کپسول سلدرین – ۳۵۰ م گ- هلث اید – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۶۶۵۵۰ ریال می باشد
قرص لیورکر هلث اید – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۵۱۸۲۰ ریال می باشد
قرص فولیک اسید هلث اید ۴۰۰ م ک گ – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۹۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱۲ هلث اید ۱۰۰۰ م گ- زیرزبانی – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۵۰ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
ال آرژنین ۱۰۰۰ م گ قرص-هلث اید-۶۰ع – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۶۶۰۰۰/۵۱ ریال می باشد
قرص ال آرژنین ۱۰۰۰ م گ -هلث اید-۳۰ع – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۸۲۹۹۹/۷۱ ریال می باشد
قیمت پاستیل دکتر گامفی مولتی ویتامین – زیست تخمیر ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید