قیمت دارو

قیمت کتوکونازول قرص ۲۰۰ م گ – روز دارو

  0
  قیمت دارو

  قیمت کتوکونازول قرص ۲۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  لاموتریژین قرص ۲۵ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ریسپریدون ۱ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  ریسپریدون قرص ۲ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص دی والپروئکس ۵۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۴۱۵۰۰۰ ریال می باشد
  کاربامازپین قرص ۲۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص متوپرولول ۵۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۹۰۰ ریال می باشد
  آتورواستاتین قرص ۲۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
  الانزاپین قرص ۵ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
  پروپرانولول قرص۴۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
  دیکلوفناک سدیم قرص ۲۵م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  فروس سولفات قرص ۵۰م گ مکمل – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۱۹۹۰۰ ریال می باشد
  فولیکوفر قرص مکمل – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
  آسیکلوویر قرص ۴۰۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  افلوکساسین قرص۲۰۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  افلوکساسین قرص۳۰۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  آتنولول – قرص – ۱۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۵۰۰۰ ریال می باشد
  سیپروفلوکساسین – قرص – ۲۵۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
  سیپروفلوکساسین – قرص – ۵۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
  ویتامین ب۱- ۳۰۰mg- قرص – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  مبندازول – قرص جویدنی – ۱۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  نورتریپتیلین – قرص – ۱۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  نورتریپتیلین – قرص – ۲۵ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  آتورواستاتین قرص – ۱۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  سیلدنافیل قرص ۱۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۴ع ۲۲۰۰۰ ریال می باشد
  کلدپلکس قرص سرماخوردگی – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  سرماخوردگی بزرگسالان (آدولت کلد) قرص – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  استامینوفن قرص ۳۲۵م.گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  رزاپرازول کپسول ۲۰م.گ امپرازول – روز دارو- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۰۴۰۰ ریال می باشد
  ایبوفین کپسول ۴۰۰م.گ ایبوپروفن – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت کتوکونازول قرص ۲۰۰ م گ – روز دارو ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو