قیمت کپسول امگازون نرم امگا ۳ – ۷۵۰ م گ – نیک اختر آریا

قیمت کپسول امگازون نرم امگا ۳ – ۷۵۰ م گ – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
گلوکزآمین + هیالورونیک اسید (اوستئوفلکس پلاس قرص آهسته رهش) – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۴۲۰۰ ریال می باشد
کپسول آی ویت پلاس – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۴۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص زینکوویت ث – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول چیتوسان – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۹۰ع ۱۵۸۰۵۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن گل مغربی ۱۳۰۰م گ – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۲۶۲۰ ریال می باشد
قرص بیوتین ۸۰۰ م ک گ هلث اید – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۹۹۹۹۹/۶۱ ریال می باشد
کپسول ویتامین ایی ۶۰۰واحد- هلث اید – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۲۹۹۹/۹۲ ریال می باشد
کپسول سلدرین – ۳۵۰ م گ- هلث اید – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۶۶۵۵۰ ریال می باشد
قرص لیورکر هلث اید – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۵۱۸۲۰ ریال می باشد
قرص فولیک اسید هلث اید ۴۰۰ م ک گ – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۹۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱۲ هلث اید ۱۰۰۰ م گ- زیرزبانی – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۵۰ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
ال آرژنین ۱۰۰۰ م گ قرص-هلث اید-۶۰ع – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۶۶۰۰۰/۵۱ ریال می باشد
قرص ال آرژنین ۱۰۰۰ م گ -هلث اید-۳۰ع – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۸۲۹۹۹/۷۱ ریال می باشد
قرص ایکسوویت فورت – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۷۳۴۰۰ ریال می باشد
ویتامین سی هلث اید -۱۰۰۰م گ-با طعم انگور – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ایی ۴۰۰واحد – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۲۵۰۰/۲۸ ریال می باشد
ویتامین ایی ۲۰۰ واحد هلث اید – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۱۸۰۰/۱۵ ریال می باشد
کپسول گیاهی کربوسلیم – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نرم تانگ فورت، رویال ژلی ۱۰۰۰ م گ – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۶۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سیبرجین ۲۵۰۰ هلث اید (جینسینگ) – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۲۱۰۰ ریال می باشد
قرص رادیانس ( ۱۰۰۰ میلی گرم کلاژن، ویتامین سی و زینک) هلث اید – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۶۸۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین سی ۱۰۰۰ هلث اید با طعم پرتغال – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص قهوه سبز BSK 400 م گ – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره کید ۳ خوراکی ۴۰۰ واحدی – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره کید ۳ فورت خوراکی ۱۲۰۰۰ واحدی – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۴۴۰۰ ریال می باشد
حلول خوراکی ال کارنیتین م ۱۰۰۰ بی اس کی – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ال کارنیتین – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
قطره کولیف ۳۰ م ل – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آوسوی – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول امگازون نرم امگا ۳ – ۷۵۰ م گ – نیک اختر آریا ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید