قیمت کپسول وومیناویت+۵۰ مکمل خانمها – فاریاب دارو

قیمت کپسول وومیناویت+۵۰ مکمل خانمها – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۱۸۶۲۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
)کپسول فولیک اسید +ید(ویواتیون پلت – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۶۴۷۹۹۹/۵۵ ریال می باشد
ساشه لیپوزومال فروسیس(ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۱۵ع ۸۶۹۹۹۹/۸۵ ریال می باشد
کپسول ویتامین ایی ۴۰۰واحد (ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۸۰۰۰۳/۳ ریال می باشد
)کپسول ویتامین د۳-۱۰۰۰واحد (ویواتیون – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۴۹۹۹/۵۸ ریال می باشد
قرص اوستی کپ (ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۸۰۰۰۲۶ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث- های هلث۵۰۰ م گ – با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۱۴۲۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث – های هلث ۱۰۰۰ م گ با طعم انبه – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان منیزیم های هلث ۲۵۰ م گ – با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان کلسیم منیزیم زینک های هلث – با طعم انبه – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۹۰۴۰ ریال می باشد
قرص جوشان اوریکس های هلث پرتقالی او آر اس – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۹۶۲۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان مولتی ویتامین های هلث با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان زینک پلاس +ویتامین ث های هلث با طعم انبه – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۳۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان های هلث ال کارنیتین ۵۰۰ م گ – مکمل – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۱۴۱۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰م گ -های هلث-با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان کلسیم فورت های هلث با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث -های هلث ۲۰۰۰ م گ – با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث های هلث ۱۰۰۰ م گ با طعم لیمو – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
امگا ۳ های هلث ۱۰۰۰ م گ – قوطی – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن گل مغربی۱۰۰۰ م گ -های ایپو های هلث – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۲۲۵۰ ریال می باشد
قرص جوشان های درینک انرژی زا با طعم کولا – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان لانگ تیل۶۰۰ م گ – استیل سیستئین – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای ۴۰۰ واحد – ویتامین ای – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین د ۳ های هلث ۱۰۰۰واحد با طعم لیمو – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان اوریکس – او آر اس های هلث – با طعم لیمو – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۸۲۵۷۵ ریال می باشد
قرص جوشان اپ فیزهای هلث – اشتها آور کودکان- با طعم کولا – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث هلث ایمپایر ۱۰۰۰ م گ – با طعم توت فرنگی – گیتی سلامت آریا- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث + زینک هلث ایمپایر ۵۰۰ م گ -با طعم گیلاس – گیتی سلامت آریا- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول بنفوتیامین ۱۵۰ م گ ( برونسون ) – گیتی سلامت آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۶۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلسی ژنون کلسیم منیزیم زینک د۳ – وانا داروگستر- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۴۱۲۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول وومیناویت+۵۰ مکمل خانمها – فاریاب دارو ۱۲۱۸۶۲۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید