قیمت دارو

قیمت ‌قرص‌ فنوباربیتال ۱۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش

  0
  قیمت دارو

  قیمت ‌قرص‌ فنوباربیتال ۱۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  قرص لوراتادین ۱۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  شربت لوراتادین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۵۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ نورتریپتیلین ۱۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ نورتریپتیلین‌ ۲۵ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لوزاتن ۲۵ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لوزاتن ۵۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
  پماد هیدروکورتیزون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۲۰۰ ریال می باشد
  کپسول مبورین پیوسته رهش ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد
  آمپول سدیم بی کربنات ۷.۵% – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سدیم بی کربنات ۸.۴% – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۰۰۰ ریال می باشد
  ویال ویزودیکس ۳۲۰ م گ-۵۰م ل آیودیکسانول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۶۱۸۰۰ ریال می باشد
  آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید ۲۰م‌ گ‌/۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص کافئین ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
  ویال رمدسیویر پودر لیوفیلیزه ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  ویال رمدسیویر ۱۰۰ م گ/۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  ژل موضعی پیروکسیکام – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول گاباپنتین ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول گاباپنتین ۳۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۹۷۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول میدازولام ۵ م گ/م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۲۰۰۰ ریال می باشد
  کرم فلوئوسینولون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول نئوستیگمین ۰/۵ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۶۸۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول نئوستیگمین ۲/۵ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۳۷۰۰۰ ریال می باشد
  ویال لویلوکس ۵۰۰ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۵۰۰ ریال می باشد
  قرص کارودیلول ۶.۲۵ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۰ ریال می باشد
  قرص کارودیلول ۱۲.۵ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویتامین ب ۶ ۳۰۰ م گ/۳ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت برم هگزین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  پماد فلوئوسینولون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  لوسیون کلوبتازول ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت ‌قرص‌ فنوباربیتال ۱۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیشتر در قیمت دارو