قیمت آمپول دیگوکسین کرن فارما- ۰.۲۵م گ / ۱ م ل – سامان دارو سلامت

قیمت آمپول دیگوکسین کرن فارما- ۰.۲۵م گ / ۱ م ل – سامان دارو سلامت- تعداد در بسته ۵ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول لابتالول ۱۰۰م گ / ۲۰ م ل – سامان دارو سلامت- تعداد در بسته ۵ع ۱۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کوپرین ۱م گ/ ۱م ل(۴م ل)- نوراپی نفرین – سامان دارو سلامت- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کوپرین ۱م گ /۱م ل(۱۰م) -نور اپی نفرین – سامان دارو سلامت- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول لاناکوردین – ۰.۰۵م گ-دیگوگسین۶۰م ل – سامان دارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۸۵۰۰ ریال می باشد
آمپول ایمونوگلوبولین گریفولز ۵%(۵گ/۱۰۰ م ل) – شرکت دارویی پخش رازی- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۱۲۳۵۰۰ ریال می باشد
ویال رفلین ۱ گرم-سفازولین – شرکت دارویی پخش رازی- تعداد در بسته ۲۵ع ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فولینیک اسید کلوا ۱۵ م گ – کلسیم فولینات – هیراد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکیزولین – ۱ گ – سفازولین – هیراد فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آدانت ۲.۵م ل سدیم هیالورونات – هیراد فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پیرمکس ۲۰۰ م گ پیرفنیدن – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص جویدنی ویتامین ث با طعم پرتقال – ۵۰۰ م.گ ویتامین ث – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۳۹۵۵۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ با طعم پرتقال – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۲۵۰۰ ریال می باشد
زینک ویتامین ث با طعم پرتقال- قرص جوشان ۱۵ م.گ+۱۰۰۰م گ – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۸۸۵۰ ریال می باشد
قرص جویدنی ویتامین ث ۵۰۰م .گ با طعم کیوی – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۳۹۵۵۰ ریال می باشد
قرص جویدنی ویتامین ث ۵۰۰م .گ با طعم بلوبری – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۳۹۵۵۰ ریال می باشد
قرص جوشان زینک+ویتامین ث- -باطعم پرتقال-۱۵م گ+۵۰۰م گ – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۳۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب کمپلکس – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۶۰ع ۶۰۸۲۲۰ ریال می باشد
قرص بیوتین mcg1000 – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۶۰ع ۶۳۴۳۸۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث با طعم توت فرنگی ۱۰۰۰م. گ – پاد جندی شاپور- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۲۵۰۰ ریال می باشد
آمپول اکتالبین ۵۰ م ل-۲۰% آلبومین انسانی – پالایش و پژوهش خون ایران- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۹۰۰۰ ریال می باشد
ویال بی دی لئوبلئومایسین – پودر لیوفیلیزه-۱۵واحد – شرکت لیو آناهیتا فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۲۰۰۰ ریال می باشد
ویال سیکلوفسفامید ۵۰۰م گ – موسسه خدمات دارویی رضوی- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال سفامکس- سفازولین ۱گرم+آب مقطر – موسسه خدمات دارویی رضوی- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت موکوزیفت ۱۲۰ م ل داروی گیاهی ۱ عددی – به دانه باران سالم آبی- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا فلکس – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۷۰۰۰۶ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای ۴۰۰ واحد -هلث برست – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۵۰۰۰۸/۶ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۵۰۰ م گ-ویتافیز – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۸۰۶۹۰ ریال می باشد
کپسول پرفلکس ۹۰۰ م گ -گلوکزامین کندروتین – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۷۲۳۵۰۰/۳۷ ریال می باشد
قرص کلترکس ۵۰۰ م گ – کلسیم د – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۵۰۱۰۶ ریال می باشد
قیمت آمپول دیگوکسین کرن فارما- ۰.۲۵م گ / ۱ م ل – سامان دارو سلامت ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید