قیمت قرص جوشان کلسیم منیزیم زینک-یوروویتال – حکیمان طب کار

قیمت قرص جوشان کلسیم منیزیم زینک-یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱۳ع ۳۴۹۹۹۹ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول ماکاویت ام مکمل مخصوص آقایان – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۹۳۹۹۹۹/۲۳ ریال می باشد
کپسول ماکاویت اف مکمل مخصوص بانوان – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۷۹۹۹۹۹/۶۳ ریال می باشد
قرص پرینامکس شیردهی -مکمل دوره شیردهی -یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۹۰ع ۳۵۴۹۹۹۹/۲ ریال می باشد
قرص پرینامکس بارداری کپسول -یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۹۰ع ۲۹۴۹۹۹۹/۹۸ ریال می باشد
کپسول ویتامین آ یوروویتال -۲۶۶۶واحد +۸۰۰ م ک گ – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۲۷۹۹۹۸/۹۹ ریال می باشد
شربت آیزن سافت یوروویتال با طعم تافی – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱۲ یوروویتال ۵۰۰ م گ – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
قرص کروم ۲۰۰ م ک گ – یوروویتال مکمل کرومیوم – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان – منیزیم+ویتامین ب ۶ یوروویتال- با طعم لیمو – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۲۰ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
قرص مولتی ویتامین A تا Z -یوروویتال -مخصوص بانوان +۵۰ – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۴۵ع ۲۴۵۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص منیزیوم پلاس آیزن و B6 یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین د ۳ ۱۰۰۰ یوروویتال – ۱۰۰۰ واحد – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۵۷۸۰۰ ریال می باشد
قرص منو اورت کلسیم پلاس یوروویتال – مکمل مخصوص خانمها – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۴۵ع ۲۲۰۷۲۵۰ ریال می باشد
قطره آ+د ۳۰ م ل – یوروویتال – با طعم پرتقال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۶۲۰۰ ریال می باشد
شربت امگا ۳ پلاس ۲۰۰ م ل – یوروویتال – با طعم پرتقال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۲۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کروم+B3 یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۱۵۶۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم ۶۰۰ م گ + ویتامین K2+D ( یوروویتال) – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۰۳۵۵۰۰ ریال می باشد
ساشه منیزیم ۴۰۰ – با طعم پرتقال ( یوروویتال) – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۷۲۰۰ ریال می باشد
قرص زینک پلاس ۱۵ م گ – یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۵۶۹۶۰۰ ریال می باشد
قرص گلوبیفر پلاس – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۸۱۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه برنی ادالتس ۳ گ – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اومنی پاک ۳۰۰ م گ /م ل – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اومنی پاک ۲۴۰ م گ/م ل – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۶۹۰۰۰۰ ریال می باشد
امنی اسکن ۰.۵ – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی بکلیت اکواناز ۵۰ م ک گ/دوز – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۳۳۰ ریال می باشد
آمپول اومنی پاک ۳۵۰م گ/م ل – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سرو-تت ۲۵۰ واحد – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویزی پک ۳۲۰ م گ – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم واژینال استرین ۰.۶۲۵م گ – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص جوشان کلسیم منیزیم زینک-یوروویتال – حکیمان طب کار ۳۴۹۹۹۹ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید