قیمت دارو

قیمت قرص داپوکستین ۳۰ م گ – اکسیر

  0
  قیمت دارو

  قیمت قرص داپوکستین ۳۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  قرص دیکلورن ۱۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول اکسی پیم ۲ گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۲۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول اکسی پیم ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۸۰۴۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول اکسی پیم ۱ گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۲۹۶۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول تیکوپلانین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۳۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول تیکوپلانین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص پنتوپرازول ۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۵ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  سرنگ آماده تزریق اکسی پوژن ۳۰۰ م ک گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲ع ۲۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  ویال سفازولین ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۲۸۲۰۰۰ ریال می باشد
  ویال سفازولین ۱ گرم – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۲۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سفتازیدیم‌ ‌۵۰۰ م گ‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سفتازیدیم ۲ گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۶۹۲۰۰۰ ریال می باشد
  ویال آسیکلوویر ۲۵۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۵۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  ویال آسیکلوویر ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۹۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول زیمکسیر ۵۰۰ م گ-آزیترومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۹۷۰۰۰ ریال می باشد
  ویال رپاکسیر ۱م گ رمی فنتانیل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۹۸۰۰۰ ریال می باشد
  ویال رپاکسیر ۲م گ رمی فنتانیل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۱۹۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ویریبیت ۳۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  سرنگ آماده تزریق انوکسیر ۴۰۰۰ واحد – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۴۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
  سرنگ آماده تزریق انوکسیر ۶۰۰۰ واحد – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۵۱۰۸۴۰۰ ریال می باشد
  قرص جوشان کلسیم ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۲۵۰۰ ریال می باشد
  قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۷۹۶۰۰ ریال می باشد
  قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ با طعم انبه – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۷۹۶۰۰ ریال می باشد
  قرص متاکسیر ۵۰ خط دار ۵۰ م گ متوپرولول ۳۰عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۹۰۰ ریال می باشد
  آمپول اکسی دکس ۵۰۰م گ /۲م ل دکسپانتنول ۵ عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص فاموتیدین ۴۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول گرانکسیر ۳م گ/۳م ل گرانیسترون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۹۳۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول متوکاربامول ۱گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۱۳۰۰۰ ریال می باشد
  قرص رزوکسیر ۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت قرص داپوکستین ۳۰ م گ – اکسیر ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیشتر در قیمت دارو